Centri zajednice

Projekt ‘Centri zajednice’ okuplja zagrebačke organizacije civilnog društva  K-zonu i Vestigium te Zakladu Zajednički put s ciljem razvoja potencijala solidarnih društveno-kulturnih centara unutar lokalne zajednice u gradskim četvrtima Trešnjevka Sjever, Trešnjevka Jug i Donji grad.

Partnerske organizacije povezuje postojeća infrastruktura centara kojima upravlja – Šesnaestica na Trešnjevki-Sjever (K-zona), Vestigium na Vrbanima te Senior centra Donji grad i Senior centra Jarun (Zajednički put), a putem kojih će se raditi na jačanju sustava podrške za pružanje usluga ranjivim skupinama (LGBTIQA+ osobe, mladi, starije osobe): kroz umrežavanje lokalnih organizacija civilnog društva, edukacije o radu s ranjivim skupinama, fokus grupe s građanima/kama s ciljem analiza njihovih potreba te uključivanje istih u volonterske programe. Uključivanjem partnerske organizacije JM Norway omogućit će se primjena pozitivnih inozemnih primjera praksi rada u lokalnoj zajednici kroz uvid u njihov rad s ranjivim skupinama i po pitanju podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti.

Projekt će ojačati kapacitete lokalne zajednice kroz uspostavljenu strukturu centara zajednice u tri gradske četvrti te razvojem modela suradnje građana/ki i organizacija civilnog društva. Stanovnici/e triju zagrebačkih kvartova će direktno biti uključeni u oblikovanje specifičnih programskih aktivnosti u svojim lokalnim centrima zajednice; između ostalog s ciljem poboljšanja socijalne podrške i samoprihvaćanja LGBTIQA+ osoba (Šesnaestica), savjetodavnih i kreativno-edukacijskih aktivnosti za seniore (Seniorski domovi) te sudioničkog upravljanja programom (Vestigium). 

Projekt će u svom trajanju aplicirati model Centara zajednice na više dionika civilne scene ali i na kvartovsko-upravljačkoj razini, i to kroz poticanje razvoja društveno-kulturnih programa rada s ranjivim skupinama u dodatnih osam mjesnih odbora unutar tri obuhvaćene gradske četvrti, a koji posjeduju prostorne resurse za uključivanje građana/ki u svoje djelovanje.


Trajanje projekta je od 1. listopada 2022. godine – 31. prosinca 2023. godine.

Njegova je ukupna vrijednost EUR 87.698,79 a sredstva su osigurana preko Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Kontakt: Marino Sorel, info@voxfeminae.net, marino@voxfeminae.net, 0917978840


projektne vijesti