Okrugli stol “Stavovi poslodavaca o zapošljavanju žrtava nasilja u obitelji”

Foto: T.B.

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizirala je okrugli stol „Stavovi poslodavaca o zapošljavanju žrtava nasilja u obitelji“ koji sese održao 28.9.2019. godine u Hotelu Panorama.

Cilj okruglog stola bio je predstavljanje rezultata istraživanja o stavovima poslodavaca o aktivnim mjerama zapošljavanja žrtava nasilja u obitelji i općenito o stavovima poslodavaca vezano uz  zapošljavanje žrtava nasilja u obitelji. Istraživanje je provela Ženska soba u okviru trogodišnjeg programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ koji se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Govornice/i na okruglom stolu bile/i su:

  • predstavnik/ca Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
  • Anamaria Drožđan Kranjčec (Ženska soba)
  • Željka Barić (Dom za djecu i odrasle – Duga)
  • Anica Gusak Krajnović (Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod)
  • Martina Keller (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Požega)

Na okruglom stolu sudjelovale/i su predstavnici/e nadležnih tijela i institucija i organizacija civilnog društva koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji i/ili su usmjereni na djelokrug zapošljavanja sa područja Grada Zagreba.


Povezano