Magdalene Krivopete: Jedna ruža je dovoljna

Foto: Erik Školiber

Predstava “Jedna ruža je dovoljna” (Ena roza je dovolj) nastala je kao odgovor na primjer iz sudske prakse u slučaju seksualnog nasilja u Sloveniji. U Zagrebu je uprizorena 20.6.2019. u Društveno kulturnom centru Šesnaestica.

Kroz proces stvarateljke pronalaze da je svaki “da” i svaki “ne” uvijek u službi muškaraca. Bez obzira na konvencije ljudskih prava. Jer jedna je dovoljna da bude stvar svih nas.

Predstava ima oblik forum kazališta i poziva sve kao publiku/glumce da sudjeluju u istraživanje kroz intervencije.

Magdalene Krivopete su skupina aktivistkinja i feministkinja koje društvenu stvarnost istražuju kroz tehnike kazališta potlačenih. Kroz potragu za estetskim izazovima i kroz interaktivno djelovanje istražuju nejednakosti bazirane na spolu i otkrivaju stereotipe koji podupiru nasilje i mizoginiju.


Povezano