Objavljeno

Kratki film nedjeljom – Where have all the workers gone?

U današnjem Kratkom filmu nedjeljom pogledajte zanimljiv dokumentarac o iskustvima tekstilnih radnica u postjugoslavenskim zemljama.

Autorica dokumentarca, Chiara Bonfiglioli, trenutno je postdoktorandica u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a posljednje dvije godine istražuje utjecaj postsocijalističke tranzicije i deindustrijalizacije na rodne odnose u bivšoj Jugoslaviji, s posebnim naglaskom na radnice u tekstilnoj industriji.


Povezano