Objavljeno

Zero Waste Hrvatska: Hrvatska je u gospodarenju otpadom među najgorima u EU

Čak 44 udruge za zaštitu okoliša te 18 udruga i inicijativa građana okupilo se u koaliciji neformalnog naziva ‘Zero Waste Hrvatska’ kako bi Ministarstvu poslali zajedničke sugestije za izradu novog prijedloga Plana gospodarenja otpadom 2015.-2021.

Udruge su pozdravile najave novog ministra zaštite okoliša o odustajanju od štetnog spaljivanja i izgradnje regionalnih centara za miješani otpad, ali su naglasile kako je potrebno da se u novi prijedlog Plana ugrade kvalitetne mjere smanjenja, ponovne uporabe, odvajanja i recikliranja otpada koje su bazirane na zero waste koceptu te poštuju hijerarhiju gospodarenja otpadom, štite okoliš i ne ugrožavaju zdravlje građana.

Plan gospodarenja otpadom je provedbeni dokument koji će odrediti način sakupljanja, obrade i zbrinjavanja otpada u RH za razdoblje do 2021. godine. Kako je prošli Plan bio na snazi do 2015. godine, potrebno je hitno donijeti novi kako bi se unaprijedio hrvatski sustav gospodarenja otpadom koji je godinama među najgorima u EU. U Hrvatskoj se odvaja samo 15% ukupne količine otpada, do 2020. obvezni smo odvajati 50%, a uz to imamo i brojne druge obaveze koje se tiču ponovne uporabe, recikliranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagališta.

Prijedlog Plana koji je u rujnu prošle godine upućen na javnu raspravu bazirao se na nastavku zaostalog sustava u kojem je potrebno proizvoditi velike količine miješanog otpada koji bi se diljem RH prevozio do skupih megalomanskih regionalnih centara u kojima bi se usitnjavao i zatim dalje prevozio na spaljivanje u cementare i spalionicu otpada. Koalicija udruga ‘Zero Waste Hrvatska‘ upozorila je da takvim sustavom nećemo ispuniti zadane obveze te će građani biti dovedeni u situaciju da moraju otplaćivati visoke kaznene penale EU i živjeti pokraj postrojenja koja štete okolišu i ugrožavaju im zdravlje.

Koalicija udruga očekuje od Ministarstva uspostavu kvalitetnog sustava koji vodi brigu o javnom interesu i zaštiti okoliša, za koju je nužna temeljita transformacija sustava bazirana na poštivanju prioritetnih koraka u gospodarenju otpadom. To uključuje:

– odustajanje od koncepta regionalnih centara za miješani otpad, izgradnje spalionica otpada i spaljivanja u cementarama koji je dokazano najskuplji i štetan sustav obrade otpada
– kvalitetan sustav mjera koje je nužno ugraditi u novi Plan gospodarenja otpadom:
– otvaranje centara za ponovnu uporabu,
– opskrba građana infrastrukturom za odvajanje otpada na kućnom pragu,
– uvođenje naplate prema stvarno proizvedenoj količini miješanog otpada
– izgradnja infrastrukture za sortiranje, kompostiranje i recikliranje na lokalnom nivou,
– kvalitetan Plan sprječavanja nastanka otpada s mjerama poput zabrane besplatnog dijeljenja plastičnih vrećica, uspostave učinkovitog nacionalog sustava doniranja hrane i raznolike edukativne kampanje koje će stimulirati građane na smanjenje količina otpada u nastanku.

Koalicija je pozvala Ministarstvo da uvaži komentare građanki i građana te izradi prijedlog Plana baziran na ovim preporukama. Uz to, da izradi i novu Stratešku studiju utjecaja prijedloga Plana na okoliš koja će argumentirano donositi zaključke.

Navedeni dokumenti potom moraju na novo javno savjetovanje i uključivati internetsko savjetovanje te javna izlaganja u većim gradovima Hrvatske, kako bi se zainteresiranoj javnosti što bolje predstavio prijedlog Plana i Strateška studija utjecaja na okoliš. TRISportal

Preporuku su potpisale navedene udruge:

Zelena akcija, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Zelena Istra, ZEO Nobilis, Franjo Koščec, Eko Pan Karlovac, Udruga za zaštitu prirode i okoliša ZELENI OSIJEK, Brodsko ekološko društvo BED, Udruga BIOM, DOOR, Udruga “Eko-Zadar”, Zelena akcija Mičevec, Centar za zaštitu ptica grabežljivica GRIFON, Ekološka udruga EKO – EKO Komin, EKO UDRUGA KOSINJ, Ekološko društvo Koprivnica, Udruga Baobab, Ekološka udruga Una, Udruga Žmergo, Ekološka udruga Krka Knin, EKO – DRUŠTVO ZELENO ZAGORJE SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Ekološko društvo “Žumberak”, Mažuran, Ekološka udruga Pineta, Udruga za ekologiju i kulturu Eia, UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE STOBREČA EPETIUM, Eko Ombla, Eko Omblići, Zelena akcija Stari Mikanovci, ED Lijepa naša-Zabok, EKOLOŠKO DRUŠTVO EKO OROSLAVJE, Divina Natura, Ekološko turistička udruga Šolte, Udruge Pulentoda, ekološko društvo za inicijativu mladih, Udruga za održivi razvoj UZOR, Dalmatica Viva, Ekološka udruga Izvor, Argonauta, ZELENI DAN, IRRE Institut za ruralni razvoj i ekologiju, EKOTURISTIKO, Lička ekološka akcija LEA, Ekološka udruga Primošten, Sovinjak, Društvo Marjan, Eko breza, EKO-Udruga „Ravni kotari“, Eko Zagreb, Građanska inicijativa Karepovac – drugo lice Splita, Građanska inicijativa Karlovac, Građanska inicijativa Koprivnica kakvu zaslužujemo, Krizni Eko Kaštelanski stožer, Krizni Eko Stožer Marišćina, Krizni Eko stožer Varaždin, Krizni Eko stožer Zagreb, Priroda i društvo, RAST Lećevica, Udruga Okoliš, Udruga za zaštitu okoliša Resnik, UZOR Hrvatske, Zmajevac, Zvona Zagore. 


Povezano