Objavljeno

Žene s invaliditetom izložene težim oblicima nasilja

Žene i djevojke s invaliditetom suočavaju se s opsežnijim, dugotrajnijim i težim oblicima nasilja, a njihova društvena izolacija i ovisnost povećavaju zlostavljanje i njegove posljedice.

Prema istraživanju iz 2012-2013 Stop the Violence Project, koje su proveli Women with Disabilities Australia, People with Disabilities Australia i UNSW, zlostavljanje je “intenzivnije u učestalosti, opsegu i prirodi kada se preklapaju spol i invaliditet”, rekla je Dr Aminath Didi za The Guardian.

Žene s invaliditetom vjerojatnije će doživjeti nasilje u stambenom i institucionalnom okruženju, a priroda tog nasilja i zlostavljanja uključuje uskraćivanje lijekova i pomoćnih uređaja kao što su invalidska kolica ili uskraćivanje pomoći pri svakodnevnim aktivnostima poput kupanja, oblačenja ili prehrane. U još u nepovoljnijem položaju nalaze se žene iz ruralnog područja zbog nedostatka usluga, informacija i svijesti.

Dio problema leži u nekonzistentnoj definiciji nasilja nad ženama. “Ono je obično koncipirano u kontekstu obiteljskog nasilja, što često isključuje iskustvo žena s invaliditetom u okolnostima u kojima žive” kao što su grupni domovi, bolnice, zatvori, posebne škole i starački domovi, rekla je Didi. Veliki problem su također i zakonodavni, politički i uslužni propusti, istaknula je izvanredna profesorica Leanne Dowse, autorica izvještaja Preventing Violence against Women and Girls with Disabilities iz 2015. godine.

Dowse je istaknula da će se situacija promijeniti tek kada “počnemo zahtijevati odgovornost vlasti i drugih nositelja dužnosti u prepoznavanju i rješavanju prava žena s invaliditetom na život bez nasilja”. [M.B.]


Povezano