Objavljeno

Uzeli civilnom društvu da daju potrebitima, pa bi zakinuli djecu s Downovim sindromom!

Novim izmjenama propisa u Zakonu i tumačenja zakona dijagnoza i pravilnika o bolestima, djeca s Downovim sindromom izgubit će pravo na osobnu invalidninu u iznosu od 1250 kuna mjesečno.

Ova smiješno mala naknada do sada je služila roditeljima djece s Downovim sindromom da pokriju neke od troškova logopeda ili defektologa koja su takvoj djeci potrebna kako bi mogla razvijati svoje kognitivne sposobnosti, te za troškove fizioterapije, tj. terapijskog jahanja.

U izjavi koju je dala za 24sata, Dubravka Geller, majka djeteta s Downovim sindromom navela je kako joj je u minuti i pol razgovora s komisijom koja po novome određuje tko ima pravo na osobnu invalidninu, liječnica postavila samo jedno pitanje: boluje li njezino dijete od srčane mane? Kada joj je Geller odgovorila negativno, liječnica joj je kazala da više neće dobivati invalidninu, jer njezino dijete može sasvim normalno i samostalno funkcionirati te će najvjerojatnije biti u mogućnosti završiti neku zanatsku školu.

Ovakva je izmjena propisa i tumačenja zakona dijagnoza i pravilnika o bolestima sramotna obzirom na to da su roditelji djece s Downovim sindromom primorani 24 sata dnevno biti dostupni svojoj djeci kako bi im pomagali u svakodnevnim aktivnostima.

Djeca s Downovim sindromom vrlo često ne mogu funkcionirati samostalno i zahtijevaju pomoć u obavljanju svih dužnosti, pa čak i u slučajevima kada se najnormalnije školuju.

Geller je napomenula i kako su ranije u komisiji koja odlučuje o invalidninama bili liječnik/ca, logoped/ica, psiholog/ica i socijalni radnik, a sada su u komisiji samo socijalni/a radnik/ca i liječnik/ca iz školskog dispanzera koji/a nema iskustva rada s takvom djecom.

Centar za mirovne studije oštro je osudio postupke ukidanja invalidnina za djecu s Downovim sindromom ali i ostale slučajeve ‘rezanja’ socijalnih naknada za najugroženije članove društva. Iako su do sada vladajući opovrgavali navode da se prilikom donošenja proračuna štedjelo na ulaganjima u ljude, iz CMS-a navode kako je sada sasvim vidljivo da je jedina politika ove Vlade u pogledu rezanja vanjskog duga socijalizacija troška duga na najpotrebnijima te rasprodaja državne imovine.

Osim obrazovanja i socijalnih davanja, radikalno su srezana i sredstva Hrvatske lutrije namijenjena razvoju civilnog društva, a koja su u velikom dijelu upravo služila financiranju socijalnih usluga ranjivim skupinama poput djece s invaliditetom, siromašnima, starijim osobama i sl.

„Ministar kulture Zlatko Hasanbegović rezove je objasnio uštedama koje će se preliti izravno u državni proračun i kojima će se financirati direktno potrebe ovih ugroženih skupina. Ovaj primjer rezanja invalidnina pokazuje da to nije bila namjera nego da se radilo isključivo o pokušaju financijskog uništavanja organizacija civilnog društva kako bi se otupila oštrica kritike prema politikama političkih stranaka u parlamentu i vladajuće koalicije.“ navode iz CMS-a.

U objavi za medije CMS je pozvao Vladu RH da zaštiti stečena prava i socijalna davanja najugroženijih društvenih skupina te da u skladu sa svojom proklamiranom pronatalitetnom politikom prestane ‘štedjeti’ na djeci, osobama s invaliditetom, bolesnima i drugim ranjivim skupinama te da okrene ‘škare’ prema svojim proračunskim stavkama. [E.H.]


Povezano