Objavljeno

Upoznajte se sa zagrebačkim stablima i ukažite na probleme online

Sredinom prošle godine predstavnici podružnice Zagrebačkog holdinga Zrinjevac predstavili su u nazočnosti gradonačelnika Milana Bandića novu aplikaciju Katastar zelenila Grada Zagreba, koja je rezultat suradnje Grada Zagreba i Zrinjevca na desetogodišnjem projektu kroz koji su se prikupljali, sistematizirali i inventarizirali podaci o sadržajima javnih gradskih površina poput stabala, grmlja, travnjaka, cvjetnjaka, koševa, te sportskih i dječjih igrališta.

Kako izvještava Agrobiz, riječ je o zbirci bilja i drveća koja sadržava preglednu kartu pomoću koje građani i građanke mogu dobiti uvid u sve informacije o zelenim površinama, ali i detaljne informacije o svakom posebnom stablu, njegovoj vrsti, visini ili promjeru debla.

U izradi katastra sudjelovali su geodeti, šumari, agronomi i informatičari iz Grada Zagreba, podružnice Zrinjevac i Agencije APIS-it, a sve podatke u katastar unosi i ažurira Zrinjevac, koji održava sve javne površine u gradu, dok prostore park-šuma održavaju Hrvatske šume.

Osim što će građani/ke moći pregledati igrališta, staze, travnjake i lokacije na kojima su postavljeni koševi za smeće, klupe ili sprave za dječju igru, pomoću aplikacije će moći i fotografirati problematična područja, te sliku postaviti na aplikaciju i time uputiti zaposlenike Zrinjevca na problematična područja u gradu.

Radilo se o osušenom stablu, potrganoj spravi za igru ili klupi, na ovaj će način Zrinjevac pravovremeno biti obaviješten o potrebi za popravcima i intervencijama koje su potrebne na određenim područjima grada. Aplikacija će također uključivati i evidenciju izvršenih zahvata i intervencija, sadnje, sječe, orezivanja stabala te popravke ili zamjene urbane opreme.

Kako su u Zagrebu čak dvije trećine područja zelene površine, u ovoj se zbirci našlo čak 1.650.709 stabala, 14.008.259,76 m2 travnjaka te 32.335 komada urbane opreme grupiranih u 17 kategorija, 12.177 klupa s naslonom, 6.787 košarica za smeće i 6.057 klupa bez naslona.

Funkcija ove aplikacije je planiranje zelenih površina, kao i efikasnije održavanje javnih zelenih površina te planiranje financijskih sredstava za podizanje i održavanje javnih zelenih površina. Uvid u registar biljaka također će olakšati rad svima koji planiraju izgradnju stambenih objekata ili rekonstrukciju postojećih.

Pored Katastra zelenila, postoji i interaktivni pregled šuma Grada Zagreba s prikazom zdravstvenog stanja šuma, šumskih kukaca, vrsta drveća i ostalih podataka vezanih uz šume na području Grada.

Slična je aplikacija pokrenuta i u Melbourneu u Australiji, a njihova interaktivna karta osim podataka o stablima uključuje i e-mail adrese na kojemu se građani i građanke mogu javiti svakom pojedinačnom stablu te mu uputiti riječi zahvale ili mu pak postaviti neka od životno važnih pitanja na koja samo stabla imaju odgovore.

Što se tiče zagrebačke aplikacije, svakako se nadamo da će ona uskoro uključiti i vodene površine grada, te da će se uz pomoć nje otvoriti pitanja korištenja zagrebačkih potoka i okolnih zelenih površina, dostupnosti pitke vode u javnim prostorima i njene dostupnosti u obliku fontana i jezera, uređenje Save s njenim priobaljem te ostale probleme vezane uz preslabu iskorištenost i povezanost vodenih i zelenih površina o čemu su nedavno pisali na portalu Pogledaj.to.

Osim neiskorištenosti rekreacijsko sportskog potencijala ovih površina, velik je problem i potpuna zanemarenost pješačke i biciklističke infrastrukture uz tokove potoka, koja bi građankama i građanima omogućila bolju povezanost pojedinih kvartova.

Tako bi na primjer mogao biti znatno povećan pješački i biciklistički značaj potoka Vrapčak koji spaja kvartove poput Gajnica i Stenjevca s Malešnicom i Španskim, a teče prema Jarunskom jezeru, jednom od glavnih gradskih rekreacijskih punktova, te nastavlja prema Savskom nasipu i Novom Zagrebu.

Svoj kvart, kao i okolna područja možete istražiti na karti Zelenilo Grada Zagreba, dok uvid u okolne šume možete dobiti na karti Pregleda šuma Grada Zagreba.

Povezano