Objavljeno

U Požegi i Slavonskom Brodu info točke za pružanje pravne i psihosocijalne podrške za LGBTIQ osobe

U sklopu projekta “Uz dugine boje do mentalnog zdravlja” u travnju 2023. su s radom krenule info točke za pripadnike LGBT populacije, i to u Slavonskom Brodu u Udruzi za unapređenje mentalnog zdravlja Vrapčići, i u Požegi u udruzi Fortes – Centar za demokratski razvoj i inkluziju, javlja Požeška kronika.

Ukoliko se želite informirati o projektu i aktivnostima, ukoliko želiš naučiti više o tome što je to LGBTIQ+ , želite potražiti psihološku ili pravnu pomoć za sebe ili nekoga od svojih poznanika, obratite se na e-mail adrese navedenih organizacija ili osobnim dolaskom u urede na 2 lokacije.

Info točke osnovane su s ciljem pružanja pravne i psihosocijalne podrške LGBT osobama i članovima njihovih obitelji. Info točke pružati će usluge besplatne pravne i psihosocijalne podrške u suradnji sa stručnim multidisciplinarnim timom na razini 2 županije.

Cilj projekta je osnažiti pružatelje psihosocijalnih usluga i savjetovanja za rad sa LGBT populacijom, a kroz osnivanje platforme za pružanje podrške LGBITQ osobama postaviti temelje za razvoj sadržaja i usluga za ovu ugroženu, nevidljivu i diskriminiranu skupinu u društvu. U sklopu projekta planirana je i izrada prve online platforme na području Slavonije za LGBT osobe te izrada protokola za rad sa LGBT osobama.


Povezano