Objavljeno

Švedske feministkinje surogat majčinstvo nazvale metodom porobljavanja žena

Surogat majčinstvo u Švedskoj nije legalno. Međutim, ne postoji zakon koji bi se bavio činjenicom da stanovnici/e Švedske koriste surogat majke van granica svoje zemlje, i da dovode na taj način rođenu djecu u Švedsku. U posljednjih se nekoliko godina o tome govori u javnosti, a Švedska vlada razmatra pitanje da li surogat majčinstvo treba biti legalizirano.

Prošle se godine većina članova/ica Medicinsko-etički savjet Švedske pozitivno izjasnila u odnosu na dozvolu surogat majčinstva u Švedskoj, samo iz altruističkih pobuda.

Švedski ženski lobi na ovo je reagirao s nekoliko pisama upućenih Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu za socijalna pitanja, kao i Medicinsko – etičkom savjetu, a zajedno s nekoliko ženskih organizacija pokrenule su kampanju Feminističko NE surogat majčinstvu.

“Mi, organizacije okupljene u Švedskom ženskom lobiju snažno se protivimo surogat majčinstvu. Smatramo da surogat majčinstvo predstavlja trgovanje ženskim tijelima i djecom, te prijetnju osnovnim ljudskim pravima žena i njihovom tjelesnom integritetu”, ističu.

Naime, iako za razliku od komercijalnog surogat majčinstva, kod surogat majčinstva iz altruističkih pobuda, surogat majke ne očekuju da im se plati naknada za žrtvovanje svog tijela, odnosno ono se oslanja na dobu volju žene, iskustva zemalja u kojima je surogat majčinstvo iz altruističkih pobuda dozvoljeno, kao što su Velika Britanija, Holandija i SAD, govore da je poslije legalizacije uslijedila komercijalizacija.

Jako je teško isključiti novac, mito ili pritisak koji prate surogat majčinstvo. Ovi problemi nisu u dovoljnoj mjeri istaknuti kao zabrinjavajući u javnoj debati i nisu adekvatno uzeti u razmatranje.

U većini slučajeva komercijalnog surogat majčinstva, ‘narudžbe’ dolaze iz zapadnih zemalja, a surogat majke su iz zemalja Trećeg svijeta ili zemalja u razvoju. Postajanje surogat majkom je način za ženu u socijalno podređenom položaju, da proda ono što bi uživanjem fundamentalnih prava trebalo biti zaštićeno – njeno vlastito tijelo, stoga je teško u tom kontekstu govoriti o slobodnoj volji i izboru žene da bude surogat majkom.

Uz to, studija o surogat majkama u Anand-u, u Indiji, ustanovila je da je 50% ovih majki bilo nepismeno i da mnoge nisu znale ni pročitati ugovor koji su potpisale, kojim se ustvari odriču prava na vlastito tijelo. Naručioci često zahtijevaju pravo da mogu utjecati na živote surogat majki, npr. postavljaju zahtjeve koji se odnose na način ishrane, vježbanje i seksualnu aktivnost.

Život surogat majke je najbolje opisan kao privremeno ropstvo, budući da žena više nema pravo odlučivati o vlastitom tijelu i načinu života.

Ne treba naravno niti spominjati zdravstvene rizike koje je za pojedinačan slučaj nemoguće predvidjeti zbog specifičnosti svake trudnoće. No, neki od rizika u švedskom kontekstu, pored smrti, su nemogućnost kontroliranja pražnjenja crijeva (3%), depresija (12.5%), preklamsija (7%) and Gravesova bolest (6%).

Aspekt socijalne i ekonomske ranjivosti, koliko god dramatičan bio, nije primarni razlog zbog koga bi surogat majčinstvo moralo biti zabranjeno. Legalizacija surogatstva dozvolila bi korištenje ženskog tijela i reproduktivnih organa žene od strane drugih osoba, na štetu žene.

Pravo na tjelesni integritet i osnovna ljudska prava, trebala bi biti ispred navodnog prava roditelja da imaju djecu. Djeca uvijek imaju pravo na roditelje, ali ne postoji ljudsko pravo roditelja da imaju djecu. Svako dijete ima pravo da ne bude roba na tržištu.

Moramo se odreći pristupa koji ima liberalno tržište ka surogatstvu, koji privilegira platežne kupce dok su ženska ljudska prava nešto o čemu se pregovara. Pravo žena i djece, ne interes kupca, mora biti fokus debate o surogat majčinstvu.

Pitanje surogata je tretirano iz kuta reproduktivnih prava i mogućnosti da roditelji bez djece dobiju bebu. Ali se ovo pitanje može tretirati vjerodostojno samo iz perspektive ljudskih prava, zbog čega je Švedski ženski lobi vladu da zabrani surogat majčinstvo. MercatorNet


Povezano