Objavljeno

Službena mrežna stranica Pravnog savjetovališta udruge SOS telefon – Rijeka

Udruga SOS telefon – Rijeka od travnja ove godine nudi usluge besplatne primarne pravne pomoći žrtvama svih oblika nasilja s područja Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Od nedavno Savjetovalište pruža i uslugu online pravnog savjetovanja.

U tu svrhu izrađena je službena web stranica Pravnog savjetovališta na kojoj korisnici/e mogu pronaći sve informacije o tome kako se obratiti SOS telefonu – Rijeka te korisne tekstove vezane uz najčešće upite koji su do sada zaprimljeni.

Na internetskim stranicama Pravnog savjetovališta moguće je pronaći i tekstove vezane uz informacije o pravu na privremeno uzdržavanje, uzdržavanju maloljetne i punoljetne djece, imovinskim odnosima bračnih drugova ili razvodu braka.

Primarna pravna pomoć Savjetovališta obuhvaća opću pravnu informaciju (opću i načelnu uputu o pravnom uređenju pojedinog područja), pravni savjet (cjelovitu uputu o načinu i mogućnostima rješavanja ostvarenja i/ili zaštite određenog prava), sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, zastupanje pred javnopravnim tijelima (tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti) te pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Žrtve svih oblika nasilja SOS telefon – Rijeka mogu kontaktirati svakim radnim danom na broj telefona 051 211 888, a uz pravno savjetovanje Savjetovalište pruža i uslugu besplatnog psihološkog savjetovanja. 

Više informacija o uslugama SOS telefona – Rijeka možete potražiti na službenoj web stranici Pravnog savjetovališta.

Povezano