Objavljeno

Raste broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je nomoguće izvršiti pobačaj

Foto: Ranko Šuvar

Svi ginekolozi zagrebačke kliničke bolnice Sveti Duh uložili su priziv savjesti, te niti jedan od njih više ne obavlja pobačaje na zahtjev pacijentice, a ova je bolnica tako postala peta u nizu, nakon onih u Našicama, Vinkovcima, Kninu i Požegi, koja uopće ne obavlja abortuse, piše Jutarnji list, a internetski portal znajznanje.org upozorava da je točnije kako je Sv. Duh već deseta takva bolnica.

Situacija je kritična i u splitskoj bolnici, u kojoj pobačaje trenutno obavlja samo jedan liječnik, dok je njih čak 21 uložilo priziv savjesti.

Prema istraživanju Jutarnjeg lista iz ožujka ove godine provedenom na 20 hrvatskih bolnica, utvrđeno je da svaki drugi ginekolog/inja uložio/la priziv savjesti. U Zagrebu ih je dvije trećine, u Splitu 95%, dok u Rijeci i Puli nitko nije uložio priziv savjesti.

Budući da su sve javne zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost ginekologije dužne osigurati i mogućnost okončanja trudnoće, zbog ovakvog trenda ulaganja priziva savjesti odlučilo je reagirati i Ministarstvo zdravlja kako bi svim ženama osiguralo jednaku dostupnost pobačaja na zahtjev.

Ministarstvo će ravnatelje bolnica podsjetiti na njihove zakonske obveze prema kojima svaka javna bolnica mora imati tim koji obavlja pobačaje, a sugerirat će i HZZO-u da već u procesu ugovaranja s bolnicama utvrdi dostupnost pobačaja na zahtjev.

Pitanje pobačaja, u Hrvatskoj zakonski reguliranog od 1978. godine, ne želi otvoriti niti regulirati ni jedna politička opcija, zbog čega svoju politiku prema pobačajima kreira svaka bolnica za sebe, a za ravnatelja koji ovaj postupak ne omogući nisu propisane sankcije.

Na nedovoljnu reguliranost pitanja pobačaja upozorava i istraživanje koje su za CESI proveli Nataša Bijelić i Amir Hodžić , ‘Siva zona’: Pitanje abortusa u Republici Hrvatskoj.

Istraživanje je pokazalo da abortus u RH pripada ‘svoj zoni’, koju obilježava neodgovarajuća državna regulacija, manjkavost prilikom evidencije pobačaja, slučajevi liječničke korupcije i zloupotrebe položaja, regionalna i bolnička varijabilnost cijena medicinskog zahvata, kao i spomenuta učestalost prigovora savjesti.

Također, upozorava se da je uz tradicionalnu, patrijarhalnu stigmatizaciju žene koja je samovoljno prekinula trudnoću te aktualne neokonzervativne prijetnje, dostupnost i sigurnost legalnog abortusa u Republici Hrvatskoj otežana.


Povezano