Objavljeno

Prva žena u Vatikanu dobila pravo glasa

Francuska časna sestra Nathalie Becquart (r. 1969.) postala je prva žena koja je dobila pravo glasa u Vatikanu, a to pravo moći će iskoristiti na idućoj Biskupskoj sinodi 2022. godine.

Tim povodom izjavila je kako je njezino imenovanje jednom od podtajnica/ka Biskupske sinode dokaz da se “patrijarhalni način razmišljanja mijenja” jer sve više žena preuzima više pozicije u katoličkoj hijerarhiji. Biskupska sinoda je skupština biskupa Rimokatoličke Crkve izabranih s različitih krajeva svijeta koji se sastaju kako bi raspravljali o pitanjima važnim za Crkvu i vjeru.

Becquart, koja je od 2019. i članica zbora savjetnika Sinode, kazala je kako njezino imenovanje podtajnicom hrabra odluka pape Franje koji je i sam više puta iskazao potrebu za većom uključenošću žena. Naime, u katoličkoj crkvi svećenstvo i vrhovni vatikanski uredi, uključujući samo papinstvo (iako je u 9. stoljeću navodno postojala papisa Ivana), rezervirani su za muškarce.

Papa Franjo dosad je postavio desetak žena na podtajničke funkcije u raznim vatikanskim kongregacijama. No Becquart je zasad jedina žena koja će zahvaljujući svojoj funkciji imati pravo glasa, dok ostale crkvene poglavarke, iako sudjeluju na sinodama, nemaju to pravo. [K.D.] HuffPost…


Povezano