Objavljeno

Porezna uprava proglasila Centar za ženske studije protuustavnim

Porezna uprava odbila je priznati odbitak od poreza zbog uplaćene donacije Centru za ženske studije zbog toga što se ovaj “zalaže za pravo na pobačaj” dok je, po tumačenju poreznika, Ustavom Republike Hrvatske “propisano da svako ljudsko biće ima pravo na život”, piše Dubravka Blaško za H-Alter.

“Treba spomenuti da je Europski sud pravde u sporu C-34/10 ‘Oliver Brüstle v Greenpeace e.V’ definirao da je bilo koja jajna stanica u trenutku oplodnje organizam sposoban da se iz njega pokrene proces nastanka ljudskog bića, tj da ljudski život započinje oplodnjom.

Također, člankom 5. Ustava RH je propisano da u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom te je svatko dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

Stoga bi priznavanje prava koje ne potiče odgoj-obrazovanje i kulturu koja promiče pobačaj – temeljenog na Zakonu o porezu na dohodak, a koje je u suprotnosti s Ustavom bilo direktno kršenje Ustava Republike Hrvatske. Zbog svega navedenog uvećanje osobnog odbitka za darovanja u odgojno-obrazovne i kulturne svrheCentru za ženske studije se ne može priznati”, stoji u obrazloženju Porezne uprave.

Na slučaje je u ime Centra za ženske studije reagirala izvršna direktorica Rada Borić, koja smatra da ovako nešto može imati dalekosežne posljedice i za druge organizacije civilnog društva koje se bave ljudskim pravima.

“Aktivnosti Centra za ženske studije, koji sljedeće godine obilježava 20. obljetnicu kontinuiranog rada na promicanju izvaninstitucionalnog obrazovanja i kulture, a u čijim programima sudjeluju akademski građani i građanke te ga podržavaju građani/ke i institucije RH ovim obrazloženjem se obezvrjeđuju.

Također, na ovaj način podnositeljici porezne prijave uskraćena su ljudska i ekonomska prava zagarantirana Ustavom RH, kao i pravo na izbor. Ovo obrazloženje ne bi smjelo biti prihvatljivo za sekularnu državu kakva je Republika Hrvatska, i za tijela državne vlasti koja je predstavljaju, i nadamo se da će institucije kojima smo se obratile reagirati u skladu sa svojim ovlastima.”, stoji u izjavi Rade Borić, a očekuje se i očitovanje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.


Povezano