Objavljeno

Poljska vlada ciljano sankcionira aktivistkinje i organizacije za ženska prava

Foto: Renata Zawadzka-Ben Dor

Poljska vlada ciljano sankcionira aktivistkinje i organizacije za ženska prava, dovodeći ženska prava i sigurnost u rizičan položaj, piše Human Rights Watch (HRW) u novom izvješću.

Izvješće naslovljeno “Vladin dah za mojim vratom: napadi na prava žena u Poljskoj”, dokumentira kako je od dolaska na vlast trenutna vlada svoj fokus usmjerila na otežavanje rada organizacija za ženska prava.

Više od dvije godine nakon prvih masovnih prosvjeda protiv ograničavanja pristupa pobačaju, vladajuća stranka Pravo i pravda (PiS) vrši napade na prava žena pretresajući urede nevladinih udruga, uskraćujući sredstava za rad, provodeći anti-feminističke kampanje i disciplinske mjere.

HRW utvrdio je da su vladine agencije ucjenjivale zaposlenike/ce koji/e podržavaju prosvjede za ženska prava ili surađuju sa ženskim organizacijama, prijeteći im disciplinskim postupkom ili otkazom. Takve postupke vlada opravdava zaštitom poljskih ‘tradicionalnih vrijednosti’ koje, kako tvrde, su ugrožene od strane feministkinja.

“Mnoge aktivistkinje i aktivisti našli su se na meti samo zato što pomažu žrtvama zlostavljanja ili podržavaju osnovna prava na reproduktivno zdravlje i mirne prosvjede,” navodi Hillary Margolis, HRW-ova istražiteljica za ženska prava.

Nakon masovnih prosvjeda koji su su započeli u listopadu 2016., a koji su postali poznati kao #CzarnyProtest (Crni prosvjed) i #StrajkKobiet (Ženski štrajk), uslijedili su brojni policijski pretresi, a gubitak financijske podrške doveo je do toga da su organizacije morale smanjiti broj zaposlenih, smanjiti područje koje svojim radom pokrivaju, kao i lepezu dostupnih usluga za žrtve obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, ostavljajući tako mnoge žene bez potrebnim ih skloništa, pravne ili psihološke podrške.

Osim oduzimanja novčanih sredstava organizacijama, vlada je također blokirala pružanje sveobuhvatne edukacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, a mnoge žene i djevojke aktivno se odvraća od traženja bilo kakve pomoći.

Neke aktivistkinje doživjele su zastrašivanje i napade zbog borbe za ženska prava, uključujući sudjelovanje u mirnim prosvjedima ili suradnju s organizacijama koje rade na poboljšanju statusa ženskih prava u zemlji. Mnoge žene navode da je njihovo zapošljavanje u javnom sektoru sada ugroženo, a među njima su i tri učiteljice te jedna ravnateljica škole koje su podvrgnute disciplinskom postupku, iako legitimni razlozi za disciplinske mjere nisu pronađeni.

Europska unija i države članice trebale bi Poljsku smatrati odgovornom za neuspjeh u provedbi politike EU o jednakosti, ženskim pravima i nasilju nad ženama, uključujući Direktivu o pravima žrtava, navodi Human Rights Watch u izvješću.


Povezano