Objavljeno

Pokrenuta e-platforma o LGBTIQ+ temama u području mentalnog zdravlja

Ilustracija: Freepik

U sklopu projekta Common point – Inovativni pristupi obuci pružatelja/ica usluga mentalnog zdravlja za kvalitetnu podršku LGBTQI osoba organizacije Háttér TársaságSingle Step FoundationPrague Pride Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ kreirale su e-platformu s ciljem stvaranja inovativnog i lako dostupnog materijala za obuku stručnjaka/kinja iz područja mentalnog zdravlja, a kako bi se poboljšala usluga kvalitete rada s LGBTIQ+ osobama.

Kroz ovaj projekt do sada su uspješno održale petodnevni trening o LGBTIQ+ temama za stručnjake/kinje iz područja mentalnog zdravlja, predstavile seriju edukativnih videa o raznim LGBTIQ+ temama, izdale Priručnik za trenere/ice, organizirale javni događaj „Unaprjeđenje psihosocijalne podrške za LGBTIQ+ osobe“, a sve s namjerom da se povećaju znanje i vještine stručnjaka/kinja za mentalno zdravlje o LGBTIQ+ temama.

Za koga su ti materijali?

Prvenstveno za školske savjetnike/ice, operatere/ke linija u kriznim situacijama, socijalne radnike/ice i kliničke psihologe/ginje.
Platforma je na engleskom, hrvatskom, češkom, bugarskom i mađarskom jeziku, sastoji se od šest općih i četiri specifična modula, namijenjena upravo svakoj ciljnoj skupini. Kroz vježbe, refleksije, kviz, teoretske okvire i video materijale, platforma pruža specifična znanja o LGBTIQ terminologiji, coming outu, transrodnim i rodno varijantnim osobama, ljudskim pravima i sistemima opresije, homofobiji/bifobiji/transfobiji/interfobiji.

Kako do platforme? Dovoljno je registrirati se ovdje i upisati ovaj interaktivni online tečaj u trajanju od 16 sati.

Bitna napomena: nakon što se uspješno savlada svaki modul, moguće je preuzeti certifikat.


Povezano