Objavljeno

Objavljeni rezultati istraživanja o vrednovanju i zadovoljstvu rada u organizacijama civilnog društva

U sklopu projekta Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama (RRUULZ), objavljeni su rezultati istraživanja koje se bavilo vrednovanjem i zadovoljstvom rada u organizacijama civilnoga društva s naglaskom na rodnu ravnopravnost.

Projekt, uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva provode pet partnerskih organizacija, udruge K-zona (Zagreb), LORI (Rijeka), Zora (Čakovec), Pobjede (Osijek) i Bonsai (Dubrovnik).

U istraživanju je sudjelovalo 109 udruga s područja cijele Hrvatske koje imaju bar jednu zaposlenu osobu, a upitnik koji se odnosio na vrednovanje rada zaposlenih osoba u udrugama ispunilo je 213 osoba.

Da se u javnosti provlači kriva percepcija o broju ‘korisnih’ udruga možda najbolje ilustrira sljedeći primjer. U Gradu Zagrebu ima oko 11,500 registriranih udruga, a njih 930 ima bar jednu zaposlenu osobu. No ovo istraživanje fokusiralo se samo na udruge koje se bave kulturom, ljudskim pravima, socijalnim uslugama i demokratizacijom društva, a njihov broj u Gradu Zagrebu iznosi samo 130.

Najveći boj udruga djeluje na području zaštite i promicanja ljudskih prava (42,2%), zatim slijede područja kulture (29,4%), djelovanja mladih (27,5%), a podjednako se djeluje na području socijalne skrbi i humanitarnog djelovanja (22,9%).

Istraživanje je pokazalo da ove udruge imaju velikih problema sa zatvaranjem financijskih konstrukcija za učinkovit rad, dok je istovremeno prisutno i previše posla s obzirom na plaću koju zaposlena osoba prima, te je alarmantan podatak da je čak 56% zaposlenika/ica doživjelo „izgaranje na poslu“ (burnout), odnosno stanje sveopćeg umora i iscrpljenosti jednom ili nekoliko puta.

U 92 udruge koje  su dostavile podatke o zaposlenim osobama, zaposleno je 366 žena i 85 muškaraca. Žene su brojnije na funkcijama koje su vezane uz odluke za svakodnevno poslovanje, no na pozicijama strateških odluka i upravljanja udrugom, dominiraju muškarci.

Podatke o plaćama zaposlenih dostavilo je oko 50% udruga koje su sudjelovale u istraživanju a rezultati pokazuju da je najveći broj osoba zaposlenih na neodređeno puno radno vrijeme primilo – tijekom 2013 g. plaću u rasponu od 5.001,00 do 6.000,00 kn (21,3%) te od 2.000,01 do 3.000,01 kn (15,7%) mjesečno, a ukoliko su zaposleni na neodređeno s nepunim radnim vremenom u najvećem broju slučajeva primili su do 2.000,00 kn mjesečno (58,7%). Također, čak 81,5% udruga u 2013. godini isplaćivalo je honorare preko ugovora o djelu, autorskih i studentskih ugovora, a u mnogočemu su ovisile i o radu volontera/ki, od kojih 80% čine žene.

Zaposlenike/ice u ovim udrugama možemo nazvati posljednjim idealistima našeg društva, jer ih u najvećoj mjeri motivira mogućnost postizanja društvene promjene, stvaranje bolje budućnosti, stjecanje novih znanja i vještina, vlastiti ideali i uvjerenja te mogućnost pomaganja drugima, dok je stjecanje novca najmanje motivirajući čimbenik. Većina je stoga djelomično zadovoljna poslom, unatoč čestom prekovremenom radu i radu vikendom, te nedovoljnoj plaći u odnosu na količinu posla.

Sudionici/ice istraživanja svakodnevno se susreću s brojnim negativnim stavovima okoline, od kojih su najčešći da rad u udruzi nije ozbiljan posao, da se radi o poslovima koji su premalo plaćeni, te da je rad u udruzi gubljenje vremena.

Većina udruga svjedoči da ima slabu podršku lokalne samouprave, te slabu suradnju s državnim institucijama, a a smatraju i da ih se i javnosti premalo vrednuje.

Tri četvrtine sudionika/ica smatra da bi država trebala osigurati veća sredstva/fondove za financiranje projekata udruga kao i pružati adekvatnu i kvalitetnu institucionalnu podršku za razvoj civilnoga društva. Zaposlenici/ice sami/e navode da bi država trebala smanjiti administraciju i birokraciju te uvesti kvalitetan sustav vrednovanja kvalitete projekata i rada udruga.

Dobiveni podaci ukazuju na jasnu potrebu upoznavanja šire javnosti s važnošću kojega civilni sektor ima u zajednici te što sve udruge čine kako bi nam svakodnevni život bio kvalitetniji.

Rezultate istraživanja u cijelosti možete pronaći na internet stranicama partnerskih organizacija i na sljedećem linku.


Povezano