Objavljeno

Kanadska himna postaje rodno neutralna

Kanadski zastupnici glasovali su u srijedu za izmjene himne kako bi stihovi bili rodno neutralni, u skladu s politikom nove liberalne vlade koja želi biti inkluzivna prema ženama.

Zakonom će se izmijeniti engleska verzija himne ‘O Kanado’, na način da će stih ‘O Kanado, ti si tako velika zemlja da te svi tvoji sinovi istinski vole’ glasiti ‘… da te svi mi istinski volimo’.

Izmjene, koje je predložio zastupnik Liberalne stranke, lako su prošle u donjem domu parlamenta u kojem liberali imaju većinu i još ih treba potvrditi senat.

Premijer Justin Trudeau definirao je rodnu ravnopravnost jednim od prioriteta svoje politike otkako je izabran u listopadu prošle godine i imenovao jednak broj muškaraca i žena u svoj kabinet.

To je prvi primjer jednake zastupnjenosti žena i muškaraca u kanadskoj vladi. Hina…


Povezano