Objavljeno

Kako osnovati zadrugu (video)

Zadruga je otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi koji na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.

Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača, a svaki osnivač unosi osnovni članski ulog koji ne može biti manji od 1000,00 kuna. Osnivačka skupština zadruge tada donosi osnivački akt u kojem su opisana pravila zadruge. Nakon nekih birokratskih poslova zadruga se prijavljuje u registar Trgovačkog suda, registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku, te u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog saveza zadruga.

 

Zadruge bi trebale poštivati sedam osnovnih načela zadrugarstva:

 

1. Dobrovoljno i otvoreno članstvo

2. Demokratsko upravljanje članova

3. Gospodarska suradnja članova – pravedna raspodjela

4. Autonomija i neovisnost

5. Izobrazba, osposobljavanje

6. Među zadružna suradnja

7. Briga o zajedništvu

Danas je u Republici Hrvatskoj registrirano 1070 zadruga i to je jedan dobar model za samozapošljavanje i smanjenje nezaposlenosti, no hrvatski zadrugari se žale na brojne nedostatke i probleme.

Prije svega, zadruge ne funkcioniraju po zadružnim načelima, one nisu otvorene prema novim članovima i rijetko vrše edukaciju. Među zadružna suradnja je izuzetno loša, većinu zadruga čine braniteljske zadruge, čime su ostale zadruge u potlačenom položaju. Kao veliki nedostatak zadrugari ističu financiranje. Banke nisu zainteresirane za davanje kredita jer ne žele riskirati, a državni poticaji često su dodijeljeni u pogrešne ruke. Cijeli zakonodavni sustav nije motivirajući za razvoj zadrugarstva. Slobodni Filozofski…

Pročitajte više u našem članku Što je zadruga i zašto je osnovati.

https://www.youtube.com/watch?v=rrU8m37tkK0


Povezano