Objavljeno

Hrvatske znanstvenice sudjeluju u potrazi za lijekom protiv Covida-19

Projekt “Inhibitori koronavirusnih makrodomena – novi pristup liječenju bolesti uzrokovane koronavirusima” dr. sc. Andreje Mikoč, znanstvene suradnice u Laboratoriju za molekularnu genetiku Instituta Ruđer Bošković, jedan je od tri projekta koja su dobila financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost za istraživanje novih dijagnostičkih pristupa bolesti COVID-19.

Zahvaljujući ovom projektu dr. Mikoč će sljedeće dvije godine raditi na pronalasku koronavirusnih inhibitora koji mogu onesposobiti mehanizam kojim koronavirusi izbjegavaju antivirusni odgovor domaćina, a koji će imati potencijal postati lijek za bolest izazvanu koronavirusima.

U projekt vrijedan 945 tisuća uključene su i dvije suradnice iz tog laboratorija, Andrea Hloušek-Kasun i Petra Mikolčević, te suradnici sa Sveučilišta u Oxfordu, dr. Ivan Ahel i prof. Sumana Sanyal.

Ekipa s Ruđera svoju će potragu za inhibitorima koronavirusa započeti virtualnom pretragom dostupnih biblioteka kemijskih spojeva kako bi odabrali potencijalne inhibitore. Zatim će ispitati inhibitorni učinak odabranih spojeva na aktivnost koronavirusnog proteina, koristeći niz eksperimentalnih biokemijskih metoda.

Osim toga, objašnjava dr. Mikoč, “ovim projektom ćemo moći uspostaviti istraživačku platformu za otkrivanje i ispitivanje koronavirusnih inhibitora koja će se sastojati od niza računalnih i eksperimentalnih metoda.” Dodaje i kako će se platforma koristiti za borbu protiv virusa SARS-CoV-2, a moći će se aktivirati bilo kada u budućnosti, ako se ukaže potreba za inhibitorima koji će pomoći u borbi protiv novih patogenih koronavirusa. Tportal


Povezano