Objavljeno

Europska unija potpisala Istanbulsku konvenciju

Joseph Filletti, Thorbjørn Jagland i Věra Jourová

Dana 13. lipnja 2017. Europska unija službeno je postala potpisnica Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija.

Ambasador Joseph Filletti, stalni predstavnik Malte u Vijeću Europe, u ime Predsjedništva Vijeća EU, i Věra Jourová, povjerenica EU za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, u prisustvu Thorbjørna Jaglanda, glavnog tajnika Vijeća Europe, potpisali su Istanbulsku konvenciju u ime Europske unije.

Potpisivanje šalje jasnu političku poruku svim državama da i same potpišu i ratificiraju Konvenciju te da EU prepoznaje važnost Konvencije u uspostavljanju normi u području zaštite od nasilja. EU ima isključivu nadležnost da preuzme obaveze utvrđene u Konvenciji u vlastitim institucijama i javnoj upravi.

Do sada su 23 države ratificirale Konvenciju, uključujući 14 država članica EU (Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švedska). Preostalih 14 članica EU (uključujući Hrvatsku) je potpisalo, ali ne i ratificiralo Konvenciju.

Prisjetimo se, u RH je prije par mjeseci osnovana radna skupina za ratifikaciju, u kojoj se, između ostalih, nalaze Ivan Munjin iz udruge U ime obitelji i Ivan Prskalo iz građanske inicijative Ordo Iuris, koji se, ironično, protive ratifikaciji uz objašnjenje da ona nameće “rodnu ideologiju”.

Ministrica demografije, obitelji, socijalne politike i mladih Nada Murganić najavila je da će zakon o potvrđivanju Konvencije biti upućen u proceduru krajem 2017. godine. Council of Europe


Povezano