Objavljeno

Crveni ocean: Objavljen e-Zbornik radova s Dana Marije Jurić Zagorke

Centar za ženske studije objavio je zbornik 14 radova s književno-znanstvenog skupa o praksama, taktikama i strategijama rodnog otpora.

U okviru Dana Marije Jurić Zagorke organiziran je književno-znanstveni skup na kojemu je predstavljen drugi elektronički zbornik radova pod nazivom Crveni ocean: Prakse, taktike i strategije rodnog otpora.

Zbornik je organiziran u četiri poglavlja (Rodni otpor i Zagorka, Strategije rodnog otpora kroz književno stvaralaštvo “odozdo”, Rodni otpor u poslanici, poeziji i adolescentskoj književnosti, Problem rodnog otpora od Banske Hrvatske do nastave matematike) i sadrži četrnaest radova autora/ica, to su redom: Maja Adžija, Biljana Oklopčić i Lucija Saulić, Martina Findrik i Ana Pavlić, Anisa Avdagić, Ajla Demiragić, Vildana Pečenković i Nermina Delić, Josipa Dragičević, Francesca Maria Gabrielli, Dubravka Zima, Ana Zbiljski, Daria Mrkus i Aleksandar Mona Macko Puhek.

E-zbornik možete preuzeti na sljedećim linkovima:

http://www.zenstud.hr/crveni-ocean-e-zbornik-radova-s-dana-marije-juric-zagorke/

http://zagorka.net/crveni-ocean-e-zbornik-radova-s-dana-marije-juric-zagorke/


Povezano