Objavljeno

Ciljevo LORI-ca za 2011 i novi projekt ‘Put u prosTRANStvo’

Put u prosTRANStvo – novi projekt LORI-ca

LORI, riječka organizacija s desetogodišnjim iskustvom rada na senzibiliziranju javnosti za prihvaćanje LGBTIQ zajednice, uklanjanju predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanju diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te ostvarenju stvarne jednakosti pred zakonom, započela je rad na novom projektu: “Put u prosTRANStvo”.

Cilj je projekta senzibiliziranje javnosti o pravima transeksualnih i transrodnih osoba, te problemima i diskriminaciji s kojima se ove osobe svakodnevno suočavaju.

U našem društvu, svaka osoba koja prekoračuje (uske) društvene spolne/rodne uloge, pravila i stereotipe neminovno se susreće s predrasudama, neprihvaćanjem i diskriminacijom. Transrodne i transeksualne osobe u svom svakodnevnom životu nailaze na brojne probleme, počevši od odbacivanja unutar vlastite obitelji i okoline i nejednakog tretmana na poslu i pri zapošljavanju, pa do društvene izolacije i uskraćivanja prava.

 

Diskriminacija i negativan stav prema transrodnim i transeksualnim osobama u društvu događaju se upravo zbog postojećih (nametnutih) društvenih obrazaca koji njeguju određenu koncepciju rodnog/spolnog identiteta te „dozvoljene“ mogućnosti rodnog izražavanja. Tako se događa da je osjećaj našeg spola i roda vrlo često sve drugo, samo ne – osoban i naš. Ove činjenice najviše su svjesne upravo transrodne i transeksualne osobe koje ne žele ništa više nego imati pravo na vlastitu koncepciju spolnog/rodnog identiteta, te živjeti u skladu s identitetom koji osjećaju kao svoj.

Projekt nije usmjeren samo na istraživanje i senzibiliziranje, već i na osnaživanje samih transeksualnih i transrodnih osoba, te pružanje potrebne podrške Trans-zajednici u Hrvatskoj i regiji.

Aktivnosti će se provodi tijekom 2011. godine, a uključivat će izložbe u Rijeci i Zagrebu, forum kazališne predstave, javna predavanja, filmove, izdavanje brošure s korisnim informacijama i rezultatima rada, te okupljanje trans osoba u Rijeci s ciljem pružanja podrške, informiranja i povezivanja trans zajednice.

Lorice su uputile poziv svima koji žele sudjelovati u dijelovima projekta koji ih zanimaju.
Kontaktirajte ih na: loricure@yahoo.com
ili na 051/212-186.

 

LORI Ciljevi u 2011:

Osim podizanja razine informiranosti i senzibiliziranje javnosti za za ljudska prava transrodnih i transeksualnih osoba, te razvijanje podrške i osnaživanje transrodnih/transeksualnih osoba projektom Put u prosTRANStvo, LORI ciljevi za 2011. su i

Izgradnja ljudskih kapaciteta i unaprjeđenje rada udruge

Projekt uključuje niz radionica/treninga od Upravljanja projektnim ciklusom do Uspješne javne prezentacije za same aktivistkinje i nove volonterke u LORI.

 

Unaprjeđenje psihosocijalnih usluga za LGBTIQ populaciju

  • Izdavanje i promocija publikacije Savjetovanje i psihoterapijski rad s LGBT klijentima/cama.
  • Promocija publikacije na filozofskim fakultetima, Odjelu za psihologiju.
  • Seminar za psihologe/inje Psihosocijalni rad s pripadnicima/cama seksualnih i rodnih manjina“.
  • Razvijanje Internet stranice na temu psihosocijalnih usluga i LGBTIQ populacije

 

LORI Postignuća u 2010:

Unaprjeđenje psihosocijalnih usluga za LGBTIQ populaciju

  • Osiguranje postojanja baze LGBT friendly psihologa/inja u Hrvatskoj i razvijanje s psiholozima/ginjama na nacionalnom nivou.
  • Prijevod publikacije Američkog psihološkog društva (APA) Savjetovanje i psihoterapijski rad s LGBT klijentima/cama namijenjene psihosocijalnim djelatnicima/cama kao i drugim stručnim osobama

 

Osnaživanje LGBTIQ zajednice

Kako se psihološke radionice pokazuju korisnim i efikasnim sredstvom u jačanju identiteta, samoprihvaćanja, suzbijanju internalizirane homofobije te poboljšanju socijalnih odnosa, održan je niz radionica, kao npr. “Coming out”, “Partnerski odnosi” i “Ljubomora u partnerskim odnosima”. Radionice su vodile psihologinje Iva Žegura, Snježana Božić i Jasminka Juretić. Program je obuhvatio i osiguranje besplatnog psihološkog i peer savjetovanja za LGBTIQ osobe iz cijele Hrvatske.

Za sve projekte LORI-ca kliknite ovdje, a za FB vezu ovdje.


Povezano