Objavljeno

Objavljeno istraživanje o iskustvima LGBTIQ+ mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Kroz projekt „Dugin put“ provedeno je istraživanje, prvo tog tipa, o iskustvima i potrebama LGBTIQ+ mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u autorstvu Lezbijske organizacije „LORI“ i psihologinje Mije Mudri.

Online dio istraživanja je uključio 41 anketirane osobe koje borave u toj županiji više od 9 mjeseci godišnje, dok je u fokus grupama sudjelovalo 12 mladih koji trenutno u njoj žive. Istraživanje pokriva iskustva coming outa, osjećaj slobode i otvorenosti oko izražavanja svog rodnog identiteta i/ili seksualne orijentacije, doživljeno nasilje te potrebe za sadržajima namijenjenim LGBTIQ+ mladima u lokalnoj zajednici.

Rezultati istraživanja jasno pokazuju zatvorenost, nerazumijevanje, strah od nasilja, uvreda i izbacivanja iz društva i obitelji – to su samo neke od specifičnih poteškoća s kojima se susreću u svojoj sredini, školi, obitelji zbog svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta. Čak 68% ispitanih planira se iseliti ili razmišlja o iseljenju iz svoje županije, a za njih 73% nemogućnost otvorenog življenja svog LGBTIQ+ identiteta potpuni je ili jedan od razloga iseljenja.“, istaknula je je Antonija Stojanović Almesberger iz udruge LORI, koordinatorica istraživanja na projektu.

Od ispitanih, najveći postotak, njih 98%, o svom identitetu je otvoreno bliskim prijateljima/icama, koji u velikoj mjeri i reagiraju pozitivno (kod 85% ispitanih). Međutim, kod uže obitelji, u okviru koje bi bilo idealno da mladi uživaju povjerenje i podršku, u najvećem postotku znaju ili djelomično znaju sestre (64%), potom majke (57%) i braća (53%), dok o njihovom identitetu najmanje znaju očevi (45%). Negativno su u najvišoj mjeri reagirali očevi (kod 69% ispitanih), dok su majke negativno reagirale kod nešto više od polovice (52%).

Većina ispitanih (76%) je doživjela neke oblike verbalnog nasilja (pogrdni nazivi, vrijeđanje, ismijavanje) jednom ili više puta zbog svog LGBTIQ+ identiteta. Polovica (51%) je doživjela nasilje na društvenim mrežama ili internetu, 44% ih je doživjelo prijetnje fizičkim nasiljem, a 22% ih je i bilo izloženi fizičkom nasilju. Seksualno nasilje u vidu neželjenih seksualnih kontakata doživjelo je čak 37% ispitanih, dok je pokušaj seksualnog napada ili silovanja doživjelo posebno zabrinjavajućih 30%.

Najviše je ispitanih (56%) doživjelo nasilje od strane nepoznatih osoba, dok je 51% ispitanih koji pohađaju školu doživjelo nasilje od strane svojih vršnjaka/kinja jednom ili više puta. Čak njih 31% doživjelo je nasilje od strane majke, a njih 21% od strane oca. U vezi s doživljenim nasiljem, 61% ispitanih se povjerilo nekome: najčešće prijateljima/icama, članovima/icama obitelji, psihologu/ginji u školi. Nažalost, zabrinjavajućih 39% ispitanih osoba nije iskustvo doživljenog nasilja podijelilo ni s kim u svom okruženju, dok je samo 10% ispitanih i prijavilo doživljeno nasilje.

Cijelo istraživanje s detaljnim rezultatima i glavnim zaključcima moguće je preuzeti ovdje.


Povezano