Objavljeno

Čak 36% mladih krivi žrtvu za pretrpljeno nasilje

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, Odbor za ravnopravnost spolova je u suradnji s Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) organizirao prvu tematsku sjednicu na temu suzbijanja nasilja u partnerskim vezama. 

Nataša Bijelić iz CESI-ja pred Saborskim je odborom predstavila nalaze istraživanja o nasilju u vezama i stavu mladih prema nasilju provedenog u okviru projekta “Podizanjem svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima”.

Prema istraživanju čak 35% mladih smatra da djevojka koja prilikom izlaska flertuje s drugim mladićem provocira da je dečko udari, a osobito je zabrinjavajuć podatak da čak 36% mladih vjeruje da je osoba, koja je doživjela nasilje, napravila nešto što je uzrokovalo ovakvo ponašanje.

U upitniku o opravdanosti nasilja, formuliranom rečenicom da “mladić ima pravo udariti djevojku…”, mladi su odgovarali na sljedeći način:

– ako ga ljuti njeno ponašanje – 45%
– ako ga ne sluša – 45%
– ako sazna da je nevjerna – 41%
– ako sumnja da je nevjerna – 44% 
– ako ne vodi brigu o njemu kako bi trebala 45%

“Ovo su izuzetno visoki i prilično iznenađujući rezultati za nas”, kazala je Bijelić. Više od 40% smatra i da mladić ima pravo udariti djevojku ako ga ne poštuje, ako više pažnje poklanja prijateljicama, ako želi prekinuti s njim i ako je ljubomorna.

Slično je i u obratnom slučaju, većina se slaže da djevojke imaju pravo udariti svog partnera u spomenutim prilikama. Većina učenika smatra i da je ljubomora oblik ljubavi, da je to način kako djevojka pokazuje da voli svog dečka.

Mladima je također postavljeno pitanje: “Poznajete li par gdje se događa fizičko, verbalno ili seksualno nasilje?”

Trećina mladih poznaje takve osobe, odnosno par u kojem mladić vrijeđa djevojku, 20% ih zna za slučaj da je mladić fizički nasrnuo na djevojku, a 23% da je prisiljava na seksualni čin koji ona ne želi. Podaci se podudaraju u obratnoj situaciji, kada se radi o nasilnim djevojkama, osim u dijelu prisile na seks.

Upitani su i za osobna iskustva nasilja u vezi. Petina, odnosno 19% mladih ima to iskustvo. Dio ih je odbio odgovoriti, što također može biti značajno, navodi Bijelić. Također, jedna petina odgovorila je da su sami bili nasilni.

Upitnici s mladima provedeni su prije i nakon edukacije, a iako je analiza rezultata još u tijeku, čini se da je edukacija ipak mijenja stvari na bolje. Dogodile su se promjene u prepoznavanju nasilja, mimo fizičkog, poput verbalnog i emocionalnog, kontrole i uhođenja. N1


Povezano