Adela Jušić

Adela Jušić rođena je u Sarajevu, 1982, gdje živi i radi.

Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2007. i magistrirala Ljudska prava i demokraciju u Jugoistočnoj Europi, Sveučilište u Sarajevu i Bologni 2013. Članica je i jedna od osnivačica Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA, gdje od 2010. godine radi na različitim kulturnim projektima i istraživanjima.

Od 2007 izlagala je na više od 100 internacionalnih izložbi, kao što su:

  • Frestas – Trienal de Artes, Sorocaba, Sao Paolo
  • The Women’s Room, Hudson Valley Center for Contemporary Art, Peekskill, New York
  • Manifesta 8. Murcia
  • Videonale Kunstmuseum Bonn, Bon
  • Image Counter Image, Haus der Kunst, Minhen
  • Ja više nikada neću pričati o ratu, Färgfabriken, Stockholm, itd.

Govorila je na brojnim panelima i prezentacijama: na Royal College of Art London, London School of Economics, ISCP New York itd. Bila je na više rezidencijalnih programa za umjetnike/ce (ISCP New York, Kulturkontakt Vienna, itd.) i dobitnica je nagrade YVAA 2010, Henkel Young Artist Price CEE 2011 i Specijalne nagrade Oktobarskog salona u Beogradu 2013. O njenom radu pisao je The New York Times, Le monde i drugi važni listovi.

Rad Adele Jušić možemo karakterizirati kao izrazito osoban, prožet vlastitim iskustvimu, memorijama i politikama koje polaze iz feminističkog diskursa i materijaliziraju se u raznim medijima. Najviše se koristi videom, ali i zvučnim instalacijama, didaktičkim radovima u javnom prostoru i performansima. U njenim radovima vidimo kontinuitet u temama i istraživačkom pristupu. Umjetnica koristi vlastiti glas i tijelo, narativ i tekst kao glavne elemente izražavanja. Adelini radovi upućuju ne samo pitanja, nego i nude odgovore na političko-ekonomske situacija koje živi, ukazuju karakter, stavove i razmišljanja o aktualnim pitanjima feminizma, klasne borbe, postkonfliknog društva, kapitalizma…

Više informacija o autorici potražite na službenom webu.


Adela Jušić sudjelovala je na 9. Vox Feminae festivalu s izvedbom ‘Svilena košulja boje lavande’, 5.11.2015. u Galeriji Miroslav Kraljević. Rad je odabran na javnom natječaju za umjetničke produkcije u okviru festivala na temu “zločinke”.


Povezano