Poziv za predlaganje umjetničkih radova za Nagradu Marina Viculin 2021./2022.

Nagrada Marina Viculin 2020/21 dodjeljuje se pojedincu/ki ili kolektivu koji se izražava u mediju fotografije. Pravo na prijavu imaju svi hrvatski državljani/ke ili strani državljani/ke koji žive u Hrvatskoj. Svi prijavljeni autori/ce mogu se natjecati prilaganjem neobjavljenog rada koji je u nastanku i sinopsisa s metodologijom izrade završetka istog rada, uključujući prijedloge o konačnom načinu prezentacije.

Novi pristup mediju, inovativnost fotografskog jezika, umjetnička kvaliteta, relevantnost teme, kao i jedinstvenost izričaja su glavni kriteriji kojima se vodi stručni međunarodni žiri u procjenjivanju najboljega rada. Jednom autoru/ici ili umjetničkom kolektivu prema odluci međunarodnog žirija dodjeljuje se novčani iznos od 25.000 kn u svrhu završetka započetog umjetničkog projekta te izložbenu prezentaciju tijekom narednog izdanja Međunarodnog festivala fotografije Organ Vida.

Tijekom devet mjeseci rada na projektu dobitnik/ca potpore obvezan je dvaput prezentirati rad u nastajanju žiriju od kojeg će dobiti komentare i smjernice, savjete i mentorstvo. Unutar iznosa koji se dodjeljuje kao Nagrada, Organ Vida osigurava galerijski prostor za završen rad, tehnički podupire njegovu izvedbu i postavljanje te tiska katalog uz kustosko usmjeravanje. Osim toga, Organ Vida daje punu podršku odabranom umjetniku/ci u promociji i distribuciji projekta na međunarodnoj fotografskoj sceni.
 

Prijaviti se mogu svi punoljetni umjetnici/e i umjetnički kolektivi koji se izražavaju putem medija fotografije i žive u Republici Hrvatskoj. Zainteresirani mogu prijaviti maksimalno dva rada u nastajanju na kojima umjetnici rade u posljednjih 5 godina. Po završetku projekta odabrani autor/ica izlagat će svoj rad na međunarodnom festivalu fotografije Organ Vida u lipnju 2022. godine, kada ovaj projekt i završava.

Izbor najboljih radova za Nagradu Marina Viculin napravit će međunarodna selekcijska komisija sastavljena od vodećih mladih lokalnih i regionalnih profesionalaca/ki: Maja Ćirić (nezavisna kustosica), Katarina Juričić (umjetnica), Martina Kontošić (kustosica), Luja Šimunović (članica kustoskog tima Organa Vida) i Rocco Venezia (kustos i umjetnik, PHmuseum).

UVJETI PRIJAVE:

Na otvoreni poziv mogu se prijaviti punoljetni (18+) umjetnici/ce i umjetnički kolektivi koji se izražavaju kroz medij fotografije i žive u Republici Hrvatskoj. Mogu poslati najviše dva djela u tijeku nastajanja, na kojima rade u posljednjih 5 godina. Ako prijavljujete dva projekta, za svaki projekt mora biti ispunjen prijavni obrazac, koji se mora poslati u elektroničkom obliku.

KAKO SE PRIJAVITI:

Ispunite Google Form obrazac za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEP_7dYP48fybVdzH5JPZZrxc_TtvrarPojDlHJwn27U7Diw/viewform

Uz prijavnicu pripremite:

1) Umjetničke radove — molimo pripremite mapu (folder) koja nosi naziv vašeg rada/projekta kojeg prijavljujete za Nagradu MV i koja sadrži 10 do 15 fotografija (skica, crteža) dimenzija 2000px po duljoj stranici, na 72 dpi, imenovanje fotografija: ime_prezime_naziv.jpg.

U slučaju prijave dva rada, molimo načinite 2 mape s fotografijama, nazvane prema imenu rada.

2) Portfolio— mapa (folder) koja sadrži portfolio od 20-40 fotografija drugih dosadašnjih radova, nazvana ‘portfolio’.

Spremite svu gore navedenu dokumentaciju (1+ 2) u jedinstvenu mapu pod svojim imenom i prezimenom. Spremite kao .zip ili .rar datoteku i pošaljite je do 1. rujna 2021. godine. Zipanu mapu šaljete putem WeTransfera na info@organvida.com, a vezu za WeTransfer lijepite u Google prijavu.

Za sva dodatna pitanja pišite na gore navedenu email adresu.


Povezano