Poziv na sudjelovanje: Kolokvij “Markiranje prostora – spomenici i spomen-obilježja”

Foto: Nastja Kljaić

Znanstveni skup Povijest u javnom prostoru: Markiranje prostora – spomenici i spomen-obilježja zamišljen je kao nastavak inicijative pokrenute prije dvije godine koja je rezultirala kolokvijem Povijest u javnom prostoru: stanje i perspektive – hrvatska i inozemna iskustva održanim 2019. te kolokvijem Povijest u javnom prostoru: stanje i perspektive – Je li Drugi svjetski rat gotov? održanim 2020. godine. Na tim se kolokvijima raspravljalo o mjestu povijesti u javnom prostoru kao i o politici povijesti u raznim njezinim aspektima.

Ove godine nastavit će se rasprava o javnoj povijesti kao području javne djelatnosti i kao temi historiografskih istraživanja te njezinom mjestu u obrazovnom sustavu, odnosno o politikama povijesti. Fokus će biti usmjeren na pitanje spomenika i drugih spomen-obilježja, te na različite aspekte politike povijesti vezane uz podizanje spomenika i odnos prema njima, što je čest izvor kontroverzi u Hrvatskoj, a u zadnje vrijeme i jedna od vodećih svjetskih tema.

Poziv je otvoren povjesničarima/kama, ali i drugim znanstvenicima – politologinjama, sociolozima, etnologinjama, muzeolozima, itd.

Kolokvij je planiran za 3. prosinca 2021. godine.

Rok za prijave ističe 30. rujna 2021. godine. Prijave s naslovom desetominutnih izlaganja i sažetkom (do pola kartice) te kratkom biografijom pošaljite na adresu pujp.kolokvij@gmail.com


Povezano