Poziv autoricama i ilustratoricama za sudjelovanje u inkluzivnom pripovijedanju

Program Every Story Matters namijenjen je talentiranim spisateljicama/piscima i ilustratorima/cama iz šest europskih država s ciljem stvaranja inkluzivnih priča za djecu.

Svakom od 6 sudionika/ca bit će dodijeljen mentor iz njihove države. Mentori su iskusni autori ili ilustratori koji će obučavati sudionike u pisanju i crtanju priča. Tijekom trajanja programa polaznici će moći sudjelovati u nizu radionica i online tečajeva kako bi proširili znanje o uključivom pripovijedanju. Rezidencija će sudionicima omogućiti da nastave sa svojim radom na pričama u novoj okolini.

 Uvjeti:

 1. Ako ste na početku karijere pisanja ili ilustriranja i do sada ste objavili jednu ili nijednu knjigu
 2. Želite razvijati svoje vještine uključivog pripovijedanja
 3. Imate ranijeg iskustva u pisanju ili ilustriranju literature namijenjene djeci i mladima
 4. Živite u zemlji koja sudjeluje u Every Story Matters. To su: Flandrija & Brisel (Belgija), Hrvatska, Njemačka, Portugal, Nizozemska i Slovenija.
 5. U mogućnosti ste komunicirati o svojem radu na engleskom jeziku
 6. Imate iskustvo različitosti i uključivosti u suvremenom društvu. Uključivost shvaćamo kao postojanje jednakih šansi za svakoga bez obzira na njihove socioekonomsku ili kulturnu pozadinu, rod, seksualnu orijentaciju te fizičke ili mentalne poteškoće
 7. Obvezujete se da ćete sudjelovati u svakom dijelu programa

Što nudimo?

 1. Mogućnost rada na uključivoj priči uz vodstvo iskusnog mentora
 2. Proširenje znanja o uključivom pripovijedanju kroz radionice i online tečajeve koje vode iskusni međunarodni pisci, spisateljice i ilustratori_ce
 3. Moći ćete predstaviti svoj rad izdavačima iz cijelog svijeta
 4. Širenje poznanstava i stvaranje kontakata u polju književnosti
 5. Pokriveni troškovi puta i smještaja
 6. Naknada za sudjelovanje u programu Talent (1000 eura kroz ukupno trajanje programa)
 7. Talenti koji sudjeluju imaju pravo na zaštitu intelektualnog vlasništva

Što želimo postići uključivim knjigama?

 1. Ilustracije visoke kvalitete (jezika/tehničkih vještina, konstrukcije/kompozicije, priče)
 2. Inovativnost ilustracija/priča
 3. lustracija/priča doprinosi reprezentaciji današnjeg društva različitosti

Kada i gdje se održava program?

Nakon odabira sudionika_ca, program Talent počinje u veljači 2020. Rok za predaju priča je 30. lipnja 2021. U ovom razdoblju se očekuje aktivno sudjelovanje u radionicama i online tečajevima. Predstavljanje završnih radova će se održati na Frankfurtskom sajmu knjiga u listopadu 2021. i listopadu 2022. godine.

Ključna događanja:

 1. Kick-off sastanak i radionice: 30. ožujak – 4. travanj 2020. na Sajmu dječje knjige Bologna (Italija)
 2. Online tečajevi: svibanj 2020.-prosinac 2020. u matičnoj državi
 3. Rezidencije: između siječnja 2021. i lipnja 2021. u trajanju od 2 tjedna u partnerskoj državi ovisno o preferenci i dostupnosti. U ovom periodu trebate dovršiti priču
 4. Predstavljanje: 20.-24. listopada 2021. & 19.-23. listopada na Frankfurtskom sajmu knjiga (Njemačka) i 21.-28. svibnja 2022. na Zagreb Book Festivalu (Hrvatska).

Rok za prijavu:

Srijeda, 15. siječnja do 12 sati.

Odabrane kandidati_kinje ćemo obavijestiti najkasnije do 10. veljače, a ostale ćemo obavijestiti naknadno.

Kako se prijaviti?

 • Pismo treba sadržavati vašu motivaciju za sudjelovanje na Every Story Matters Talent programu i očekivanja od projekta (do jedne A4 stranice maksimalno)
  • Životopis (dvije A4 stranice maksimalno)
  • Primjerak portfolija ranijih radova, skica ili ideja koje predstavljaju vaš stil (minimalno pet A4 stranica/5 slika i maksimalno dvadeset A4 stranica/20 slika)

Uz prijavu na program priložite sve dokumente te potvrdite da ste u mogućnosti sudjelovati na svim segmentima programa, ali i na putovanjima na predviđenim lokacijama.

Tražene informacije poslati na: talent@everystorymatters.eu

Prijave trebaju biti na engleskom jeziku.

Kontakt:

Za dodatne upite javite se na mail: talent@everystorymatters.eu


Povezano