NOVAci – novi program Pogona i WHW-a

NOVAci su pilot-projekt Pogona i kustoskog kolektiva WHW/Galerija Nova koji je osmišljen kako bi poticao mlade povjesničare/povjesničarke umjetnosti da se bave kustoskim praksama iz suvremene umjetnosti.

Projekt NOVAci osmišljen je kako bi potaknuo mlade povjesničare/ke umjetnosti i ostale zainteresirane za kustoske prakse u području suvremene umjetnosti da se angažiraju u praktičnom radu u tom polju te steknu prva iskustva u kuriranju pod mentorstvom kustosica aktivnih na domaćoj umjetničkoj sceni. Projektom se osvještava potreba za novim oblicima potpore za mlade kustose/ice kojima je na početku samostalne karijere potrebna infrastrukturna, organizacijska i mentorska podrška pri ostvarivanju prvih kustoskih programa.

S obzirom na to da tijekom studija zainteresirani budući kustosi/ice najčešće nemaju priliku razvijati ova znanja, a prije svega i producirati vlastite kustoske projekte, ova je platforma novi katalizator podrške i razvoja domaćih kustoskih praksi s fokusom na konkretno praktično iskustvo realizacije izložbenog projekta. Povijest Galerije, njezina reputacija i infrastruktura mogu biti poticajan kontekst za kustosko promišljanje i intervencije mlađih generacija.

Važan aspekt projekta je mentorski rad s odabranim kustosom/icom ili kustoskim kolektivom s naglaskom na pripremu izložbe, odabir umjetnika, planiranje i realizaciju postava, izrađivanje budžeta, pripremu i tisak izložbene brošure, osmišljavanje i realizacija otvorenja i popratnog programa te pisanje završnih izvještaja. Ovim projektom zahvaća se cjelokupno iskustvo osmišljavanja i provođenja odabranog kustoskog projekta te se dodatno kustosu/ici daje prilika za novu profesionalnu vidljivost na domaćoj sceni. Kroz mentorski rad odabrani kustos/ica bit će detaljno vođeni kroz sve korake realizacije izložbe, a paralelno će im biti je omogućeno da iz prve ruke upoznaju lokalnu scenu putem organiziranih posjeta umjetnicima, kustosima/icama i drugim kulturnim radnicima/ama relevantnim za njihovo istraživanje. Mentorice projekta u 2021. godini su Ana Kovačić i Lea Vene.

Natječaj je otvoren za buduće kustose/ice ili kustoske kolektive iz Hrvatske koji su recentno završili fakultete umjetničkog ili humanističkog usmjerenja ili su studenti na magisteriju bez značajnijeg iskustva kuriranja grupnih ili samostalnih izložbi. Jednako tako, natječaj je otvoren za pojednice i kolektive koji do sada nisu imali iskustva u kuriranju izložbi, a željeli bi krenuti u tom smjeru. Poseban naglasak stavlja se na prijave intermedijskog i interdisciplinarnog pristupa.

Prijava treba sadržavati:

1. Podatke o kustosu/kustoskim kolektivu:
Ime/imena autora/ica
Adresa, telefon i email (jednog) od autora/ice
Životopis svih autora/ica
2. Tekstualni/vizualni prilog
Raspis koncepcije teme i radni naslov izložbe kojom bi se autor/ica htio/htjela baviti u okviru izložbe koji može, ali i ne mora, uključivati popis umjetnika te odabrane radove (2 kartice teksta)
Popratni vizuali (2 stranice)

Rok za predaju prijava je 31.5.2021.

Prijave i upiti vezani uz natječaj šalju se na mail: novaci@pogon.hr.

Odabrani projekt te imena članova žirija bit će objavljeni 10.6.2021. na internetskim stranicama Pogona i WHW-a te društvenim mrežama.
Realizacija izložbe predviđena je za prosinac 2021. godine u Galeriji Nova.


Povezano