Kazalište potlačenih: poziv za volontere/ke

Zanima te kazalište potlačenih, a ne znaš gdje se i kako možeš njime baviti? Nisi još čula za kazalište potlačenih, ali si fan kreativnih i participativnih metoda u radu s ljudima? Zanima te rad s djecom, sa stručnjacima i stručnjakinjama iz pomagačkih profesija il pak s pripadnicima/ama potlačenih skupina? Možda se vidiš kao (budućeg) stručnjaka/stručnjakinju ili pripadnika/cu neke od potlačenih skupina u našem društvu? Imaš želju steći konkretne vještine i praksu za rad sa skupinama djece i odraslih? Želiš pridonijeti izgradnji pravednog društva, razvoju kritičke pedagogiji, suradničkim odnosima, a pritom osnažiti sebe?

Priključi se volonterskom timu Centra za kazalište potlačenih POKAZ.

Kao član/ica volonterske forum skupine moći ćeš naučiti kako voditi radionice forum kazališta, novinskog kazališta, estetike potlačenih, kako facilitirati izvedbe. Imat ćeš priliku pod mentorskim vodstvom sudjelovati u postavljanju vlastite forum predstave i njenom predstavljanju pred nekom od skupina iz našeg ciljanog korisništva: djecom i mladima u odgojno-obrazovnim institucijama (od participativnih bajki u vrtićima preko kazališnog razgovora o bullyingu u školama do rada s mladima u centrima za pružanje usluga u zajednici), stručnjacima i stručnjakinjama (nastavnicima, stručnim suradnicama, socijalnim radnicima, odgajateljicama, studentima…) i potlačenim skupinama (LGBT osobama, radnicima i radnicama, ženama, izbjeglicama, osobama s invaliditetom).

Volonterski program traje od sredine ožujka do kraja lipnja. Za vrijeme programa očekujemo da jednom tjedno (nedjeljom od 19 do 20) dolaziš na zajedničke sastanke/radionice/edukacije na kojima ćete kao grupa pripremiti vlastitu forum predstavu i odigrati ju pred korisništvom, a prema želji se možeš i pridružiti trenerskom timu na radionicama. Zauzvrat ćeš steći konkretno znanje i vještine, te se okušati u praksi rada s grupama. Ukoliko se na to odlučiš, poslije završetka programa možeš i dalje aktivno surađivati s Centrom, pa i razvijati vlastite programe.

Prijave za volonterski program i sva pitanja primaju se do 10. 3. 2019. godine na mail ckp.pokaz@gmail.com.


Povezano