Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova

Vijeće za elektroničke medije je donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama

Sredstva će se dodijeliti novinarima/kama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja:

 • kulture
 • obrazovanja
 • industrije zabave
 • zdravstva
 • života u doba pandemije Covida-19 i njegovih posljedica
 • gospodarstva
 • sporta
 • tema od značaja za lokalnu zajednicu
 • ekumenizma i religije
 • posljedica i obnove nakon elementarnih nepogoda u RH
 • ranjivih skupina (djeca i mladi, treća životna dob, OSI)
 • ljudskih prava
 • položaja žena u društvu
 • međunarodnih odnosa
 • odnosa RH prema dijaspori
 • Europske unije i EU politike.

Rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2021.

Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u dokumentima koji su dostupni na stranici Agencije za elektroničke medije.


Povezano