Stručna konferencija Reproduktivna pravda za pravednije društvo

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju u suradnji s Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci organizirala je stručnu konferenciju naziva “Reproduktivna pravda za pravednije društvo” koja se održala 26.10.2018. Konferencija se održala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Krovnim terminom reproduktivna pravda označavamo niz zasebnih prava koja su vezana uz reproduktivna prava, kao što je pravo na medicinski potpomognutu oplodnju ili humani porod, no u obzir uzima i socijalne i društvene uvjete koji su nužni kako bi osoba mogla donositi odluke o vlastitom životu.

Na konferenciji se govorilo o kontinuitetu ženskog otpora; ulozi reproduktivnih prava u poboljšavanju skrbi žena u trudnoći, porodu i babinju; medicinski potpomognutoj oplodnji; ljudskim pravima u porodu; porodničarskom nasilju; pravu na priziv savjesti; rodno osjetljivom proračunu; politizaciji ženskog tijela; totalitarističkih tendencija nacionalnih konzervativnih organizacija i disciplinskim režimima.

Govornice su na konferenciji predstavile svoje radove koji su objavljeni u publikaciji naziva “Reproduktivna pravda za pravednije društvo”. Nakon izlaganja autorica tekstova na konferenciji uslijedilo je i predstavljanje same publikacije.

Program konferencije pronađite ovdje.


Povezano