2. Dani Marije Jurić Zagorke uz feminizam i popularnu kulturu

U nastavku možete naći detaljan i program drugog izdanja Dana Marije Jurić Zagorke koji su se održali od 26. do 30.11.2008., s programskim naglaskom na prezentaciju znanstvenih radova koji se tiču života i djela Marije Jurić Zagorke kao i sraza feminizma i popularne kulture.

Dane Marije Jurić Zagorke organizirali su Ženski studiji u suorganizaciji s Odsjekom za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta 

26.11. | Otvorenje Dana Marije Jurić Zagorke 2008. uz projekciju filma ‘Zagorka’ Biljane Čakić Veselič @ KIC, Preradovićeva 5

27.11. u 12h | Polaganje vijenca na grob M. Jurić Zagorke, Mirogoj

28. i 29.11. | Znanstveni skup Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe @ Novinarski dom, Perkovčeva 2

Izlaganja:

 • Svetlana Slapšak: ‘Emma baronica Orczy i Zagorka: sklapanje muškoga tela u ljubavno-avanturističkome romanu’
 • Ivana Slunjski: ‘Odjeća (ne) čini ženu: stranputice binarnih opozicija’
 • Anita Dremel: ‘Zagorkin pop feminizam u naraciji njezinih autobiografija’
 • Kristina Grgić: ‘Marija Jurić Zagorka i kanon modernizma’
 • Natka Badurina: ‘Zagorkino pregovaranje s tradicijom u pučkoj drami Evica Gupčeva’
 • Alojzija Tvorić: ‘Zagorka kao širiteljica liberalnih ideja u romanu Republikanci’
 • Biljana Oklopčić i Mirna Jakšić: ‘Slavonska razglednica by Marija Jurić Zagorka: Zrcaljenje stvarnog u fikcionalnom u romanu Vitez slavonske ravni’
 • Jolán Mann: ‘Mađarski povijesni motivi u Zagorkinim fikcionalnim djelima u komparaciji s Krležom’
 • Gordana Barudžija: ‘Marija Jurić Zagorka u kontekstu govora o odnosu katoličke Crkve prema ženama’
 • Maša Grdešić: ‘Politika ženskih časopisa’
 • Katerina Petrovska Kuzmanova: ‘Žene i mediji’
 • Lana Molvarec: ‘Hedonizam i(li) feminizam – Od Barbie do vibratora Ane Tajder’
 • Igor Marković: ‘Junakinje novog svijeta? Alternativne heroine u SF opusu Tatjane Jambrišak’
 • Renata Jambrešić Kirin: ‘Ponos i predrasude: Ratkajevi i medijska repriza soc-revolucije’
 • Silvana Kosanović: ‘Vizualna kodifikacija ženskosti u službi konzumerizma’
 • Milena Benini: ‘Detektivke i žrtve: žene u kriminalističkoj priči’
 • Mima Simić: ‘Između Gilde i Staljina: Femme fatale na istočnoeuropski način’
 • Tamara Petrović: ‘Mind Your Own Business: feminizam i postpunk u Velikoj Britaniji’

Promocija knjiga ‘Neznana junakinja‘ – nova čitanja Zagorke (ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec) i ‘Vodič Zagorkinim tragom kroz Zagreb’Slavice Jakobović Fribec

30.11. | Šetnja Zagorkinim tragom po Zagrebu, voditeljice Slavica Jakobović Fribec i Dubravka Vidović


Povezano