Objavljeno

Zašto je rod važan za razumijevanje teen sextinga

Već godinama školska se administracija, roditelji, policija i tech-kompanije rutinski bore s dječjom pornografijom, kao i s tinejdžerima/kama kojie prakticiraju sexting, tjstvaranje i distribuciju golih, polugolih i seksualno eksplicitnih vizualnih sadržaja digitalnim putem.

Prema rezultatima više istraživanja u zadnjih nekoliko godina, sexting je učestala aktivnost u životima tinejdžera/ki; prema istraživanju objavljenom na sveučilištu Drexel 2014. godine, više od 50% djece priznaje da sudjeluje u sextingu, a 28% da pritom dijeli fotografije.

Posjedovanje nagih i seksualno eksplicitnih fotografija osoba mlađih od 18 godina, bez obzira na dob osobe u posjedu fotografija i neovisno o tome jesu li ih samie uslikali/e ili pristali/e na slikanje, u mnogim se državama smatra kaznenim djelom. Institucije diljem svijeta vode borbu oko načina na koji adekvatno tretirati teen sexting: kao zločin ili sastavni dio seksualnog razvoja tinejdžera/ki. Pritom, prema gorepomenutom istraživanju, čak 61% tinejdžera/ki ne zna da je dijeljenje vlastitih nagih fotografija krivično djelo koje može rezultirati zakonskom tužbom klasifirajući se kao seksualni prijestup.

Zakon u većini slučajeva sextinga pitanje dobrovoljnog pristanka tretira nebitnim. Jedna od država koja ga jest uzela u obzir je Kanada, koja je priznala pravo mladih da stupe u uži skup konsenzualnih seksualno ekspresivnih praksi, a da pritom ne budu kazneno gonjeni zbog dječje pornografije.

Dokle god konsenzualno proizvode i razmjenjuju seksualne sadržaje s drugim maloljetnicima/ama s kojima su u intimnoj vezi u svrhu privatnog i međusobnog užitka, takvi su sadržaji pravno zaštićeni. Štoviše, sud je za iste ustvrdio da mogu biti „od značaja za samoostvarenje i da potiču seksualno i identitetsko istraživanje kod adolescenata/ica.“ 

Nadalje, rasprava najčešće pokušava odgovoriti na pitanje zašto mladi sextaju, a ne tko i zašto takve sadržaje prosljeđuje dalje. Velika je razlika u situaciji u kojoj tinejdžeri/ke selfie šalju nekoj posebnoj osobi i one u kojoj primatelj/ica bez znanja i pristanka osobe na slici istu prosljeđuje drugima. 75% mladih kojie šalju nage fotografije smatra da iste neće dospjeti do bilo koje druge osobe osim do željenog primatelja/ice. 70% tinejdžera/ki sexta s djevojkom ili dečkom, no 61% priznaje da su to barem jednom učinili/e pod pritiskom.

Školska administracija, savjetnici, policija, mediji i roditelji vrlo često trpaju oba slučaja u isti koš. Propust u razlikovanju ove dvije situacije rezultira kulturom koja uporno ignorira važnost pristanka i nameće dvostruke standarde kada je u pitanju rod, seksualnost i privatnost. Dominantni mediji konstruiraju narativ koji se temelji na normativnim pretpostavkama o zdravoj seksualnosti i često ne uzima u obzir sposobnost djevojaka da donose vlastite odluke. Vijesti govore o djeci i tinejdžerima kao da su svi isti, a ponašanja vezana uz sexting rodno neodređena.

Brisanje razlike u iskustvima između dječaka i djevojčica dio je problema. U slučaju djevojaka, naglasak se vrlo često stavlja na mentalna oštećenja, uništenu ‘reputaciju’, a vezano uz nju i na ograničene mogućnosti za visoko obrazovanje, zaposlenje i (iako nikad eksplicitno izrečeno) pronalazak partnera s kojima će provesti život.

Iako su i dječaci ponekad žrtve manipulacije golišavog sadržaja, istraživanja pokazuju da dečki dva do tri puta češće dijele sadržaje bez dozvole, a pregledom 10 javnih kampanja s ciljem smanjenja teen sextinga uočeno je da njih nekoliko izričito smještaju isti u okvire problematičnog ponašanja djevojaka, dok ih neke od kampanja za isto čak i okrivljuju.

Također, prema istraživanju provedenom na London School of Economics, obitelji i škole uglavnom djevojke drže odgovornima. Najčešće pitanje koje im se postavlja je: „Što si mogla očekivati?“. Možda privatnost? Poštovanje? Možda empatiju, ravnopravnost ili obostrano zadovoljstvo?

Obrasci sextinga nastavci su ukorijenjenih društvenih normi; sexting sam po sebi ne predstavlja problem, no dijeljenje eksplicitnih sadržaja bez pristanka dio je šire kulture unutar u kojoj je seksualni nadzor nad ženama pojava širokih razmjera, a izgled i seksualnost žene konstantno reguliran. The Huffington Post / Bitch Media …


Povezano