Objavljeno

Započeo edukacijski ciklus “Ljudska prava i aktivno građanstvo”

Udruge K-zona, Zora, BRID i LORI u okviru projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ provode ciljani obrazovni program za studentsku populaciju koji će svim zainteresiranim polaznicima/cama omogućiti stjecanje osnovnih znanja o civilnom društvu i ljudskim pravima.

Cilj je obrazovnog ciklusa mladima ponuditi cjelovit, informativan i jedinstven uvid u rad civilnog društva te ih motivirati na uključivanje u aktualne društvene procese.

 

Uvodno predavanje održano je u petak, 29. travnja 2016., u Radničkom domu a okupilo je zainteresirane studente i studentice svih zagrebačkih fakulteta.

Na uvodnom predavanju izvršne direktorice udruga Zora i K-zona, Marina Kolar i Gabrijela Ivanov, predstavile su projekt, projektne aktivnosti, edukacijski ciklus kao i najavile opcije volontiranja u udrugama partnericama na projektu nakon završetka obrazovnog ciklusa. Uvodno predavanje potom je nastavljeno uz kratka izlaganja članova i članica udruga CMS,CESI i Pravo na grad – koje već duži niz godina rade na jačanju civilnog društva kroz aktivizam i kulturu.

U subotu, 30. travnja, održane su paralelne sesije na čak tri lokacije, pripremljene specifično za studente i studentice Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta te Fakulteta političkih znanosti. Održani su moduli “Uvod u civilno društvo”, “Uvod u ljudska prava” te “Uvod u javno djelovanje”.

O etičkom i istraživačkom novinarstvu govorile su Barbara Matejčić i Tamara Opačić; mali queer-podmodul održali/e su članovi i članice partnerskih i suradničkih organizacija na projektu (Jana Kujundžić i Mia Gonan, Ari Kajtezović, Nikola Švenda te Danijela Almesberger i Nataša Czerny) a radnička prava obradili/e su gostujući predavači i predavačiceSiniša Miličić, Dora Levačić te Bojana Ivanišević.

U subotu, 7. svibnja, održavaju se finalna predavanja u sklopu edukacijskog ciklusa na Fakultetu političkih znanosti te Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prijave su otvorene, a nakon ispunjene prijavnice zainteresirani/e su slobodni/e pojaviti se na željenom fakultetu i odabranim predavanjima.

Tablica s opisom predavanja i terminima dostupna je u službenoj brošuri edukacijskog ciklusa.


Povezano