Objavljeno

Puležani žele nazad 150 godina zatvoren Muzil

Novinarka Željka Kovačević donosi u produkciji FadeIN-a odličnu video reportažu o Muzilu, poluotoku od 180 hektara (što čini petinu ukupnog prostora grada Pule) koji je 150 godina bio zatvoren i na raspolaganju vojskama, a koji vlasti sada žele ustupiti privatnoj tvrtci na 66 godina u svrhu elitnog turističkog i golf resorta.

Time bi Muzil, zbog svog potencijala i veličine nužan za razvoj grada, za stanovnike Pule i dalje ostao zatvorena zona. Od 2006. kada je ugašen regrutni centar objekti na Muzilu zbog nekorištenja propadaju, a reportaža donosi viđenja Puležana i Puležanki od 2005. okupljenih u Pulsku grupu građana za Muzil. Svakako pogledati.

Fotogalerija Muzila na fotozine.org.

Radi se o nekadašnjem velikom vojnom poligonu smještenom na poluotoku kraj Pule, koji bi lokalne i državne vlasti željele prenamijeniti za potrebe golf igrališta. Stavove vladajućih precizno izražava Jadranka Kosor, da nam bivše vojne poligone valja pošto-poto prodati, čak i ispod cijene, samo radi toga da bi se otvorila – nova radna mjesta, prenosi H-alter.


Povezano