Objavljeno

Pridružite se Radnoj skupini za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova

Ured za ravnopravnost spolova otvorio je javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje udruga u Radnu skupinu za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Prijedlozi se zaprimaju do 6. ožujka 2017. godine.

Pozivaju se udruge koje sukladno statutarnim odredbama aktivno djeluju u području ravnopravnosti spolova i promicanju prava žena da podnesu iskaz interesa za  imenovanje u članstvo Radne skupine za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Svi prijedlozi trebaju sadržavati sljedeću dokumentaciju:

Izvadak iz Registra udruga Ministarstva uprave iz kojeg je vidljivo da udruga najmanje pet godina aktivno djeluje u području ravnopravnosti spolova i promicanja prava žena i da je statut udruge  u cijelosti usklađen sa Zakonom o udrugama (Narodne novine, br. 74/14)
Statut udruge
Motivacijsko pismo uz obrazloženje iskaza interesa i kratak opis do sada provedenih aktivnosti u području ravnopravnosti spolova uz naznaku internetske poveznice
Životopis predloženog člana/članice udruge

Prijave se s navedenim prilozima podnose Uredu za ravnopravnost spolova, s naznakom ‘Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje udruga u Radnu skupinu za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine.’

Prijave se u dva primjerka putem pošte šalju na adresu  –  Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Mesnička 23, 10000 Zagreb, ili osobno dostavom u tajništvo Ureda u uredovno vrijeme od 8.30 do 16.30 sati.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.  Članovi/ice Radne skupine ne ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad u Radnoj skupini.

Odabir u Radnu skupinu do pet udruga koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova, koordinirat će Ured za ravnopravnost spolova u suradnji s imenovanim predstavnicima/cama tijela državne uprave. Po završenom odabiru udruge će putem internetske stranice Ureda za ravnopravnost spolova biti obaviještene o imenovanju predstavnika/ca udruga u Radnu skupine za izradu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Više informacija o pozivu možete potražiti na službenim stranicama Ureda za ravnopravnost spolova.

Povezano