Objavljeno

Presuda za ‘Franak’ – građani pobijedili banke

U sporu građana protiv osam hrvatskih banaka – pobijedili su građani, nepravomoćna je presuda Trgovačkog suda u Zagrebu.

Sudac trgovačkog suda Radovan Dobronić pročitao je presudu u korist udruge Potrošač koja je osam hrvatskih banaka tužila zbog kredita u švicarskim francima, točnije valutne klauzule i jednostrane primjene kamatne stop.

Rekao je kako su banke krive jer nisu utvrdile parametre izračuna kamatnih stopa, to jest kako su to učinile na štetu potrošača.

Kako je Dobronić objasnio, banke su povrijedile kolektivna prava i interese potrošača, u ugovorima su primijenile nepoštene i ništetne odredbe, nisu u cijelosti informirale i potrošače, radile su suprotno Zakonu o potrošačima i Zakonu o obveznim odnosima, te nisu pojedinačno pregovarale.

Banke sada moraju tužitelju platiti 441.875 kuna, te preračunati glavnicu kredita u kune na dan sklapanja kredita uz fiksnu kamatnu stopu. Sud je bankama zabranio da tako više postupaju.

S obzirom da je sud odlučio u korist građana, oni imaju pravo pojedinačnim presudama tražiti povrat preplaćenog novca.

Prošlo je točno godinu dana od prvog ročišta u sporu protiv Zagrebačke, Privredne, Erste, Raiffeisenbank, Hypo Alpe-Adria-Bank, OTP, Splitske i Sberbanke koje je udruga Potrošač tužila zbog valutne klauzule i jednostrane primjene kamatne stope.

U Hrvatskoj ima više od 100.000 korisnika kredita vezanih uz švicarski franak. HRT/Monitor.hr…


Povezano