Objavljeno

Posljedice napuštanja politike jednog djeteta u Kini

Kineska vlada najavila je popuštanje restrikcija u čitavoj zemlji po pitanju planiranja obitelji. Iako je politika samo jednog djeteta na dvoje roditelja trajala oko tri desetljeća, parovi će napokon moći odlučiti za proširivanje svog doma za još jednog člana, prenosi Reuters.

Iako je u svijetu temeljni koncept ove politike naširoko poznat, istina je malo proširenija. Naime, pod određenim uvjetima parovi u gradovima smjeli su imati dvoje djece ukoliko sami nemaju braće i sestara, a na selu je drugo dijete bilo dozvoljeno ukoliko je prvorođeno – djevojčica. Postojalo je još iznimki, uključujući npr. manje stroga pravila za etničke manjine, ali ukoliko bi se odredba prekršila, trebalo je platiti visoku kaznu.

Kako je Kina tradicionalno patrijarhalna zemlja usmjerena muškom potomstvu, politika jednog djeteta je također dovela do toga da žene pobacuju ženske fetuse ili napuštaju, pa čak i ubijaju, prvorođene djevojčice.

Ovaj pristup je rezultirao mnogo većim brojem muške nego ženske djece – 121 dječak na svakih 100 djevojčica, a kao rezultat toga, do 2020. u Kini će biti između 30 i 35 milijuna više muškaraca nego žena. Osim toga je dugoročno utjecala na smanjenje radne snage, oštećujući tako ekonomski rast zemlje.

U The Atlanticu iznose šest potencijalnih posljedica uvođenja nove politike od dva djeteta u Kini:

  1. Približna brojka od 930 milijuna osoba radne snage u Kini ​​prošle se godine smanjila po prvi u nekoliko desetljeća, te će i dalje nastaviti opadati kako generacije u 40-im i 50-im odlaze u mirovinu. Napuštanje politike jednog djeteta značilo bi veću radnu snagu koja bi s vremenom podržavala veliki broj starijih, iako je diskutabilno hoće li se populacija koja naglo stari uspjeti oporaviti u tako kratkom vremenu.
  2. Više konzumiranja i trošenja, barem kada je riječ o hrani, odjeći, igračkama i edukacijskim uslugama za djecu.
  3. Sretniji stanovnici na koje bi se trebalo značajno manje vršiti pritisak i kršiti njihova ljudska prava u obliku prisilnog abortusa.
  4. Manji rodni jaz u broju dječaka i djevojčica, te manji pritisak na roditelje ukoliko je prvo dijete žensko.
  5. Budući da nemaju braće i sestre, mnogi kineski parovi u dobi od 34 i mlađi, jedini su nasljednici roditeljskog bogatstva. Kad roditelji umru, njihovi potomci naslijede najmanje dvije dodatne kuće. Preveliki broj kuća i stanova na tržištu koje su jedinci nasljeđivali od roditelja počeo je opterećivati tržište i s vremenom bi doveo do njegovog kolapsa. Nova politika koja dopušta više od jednog djeteta spriječila bi takav trend, iako bi za to bila potrebna desetljeća.
  6. Brže trošenje prirodnih resursa koji su politikom jednog djeteta bili dostatni po glavi stanovnika. Povećanjem broja stanovnika za 9,5 milijuna godišnje povećat će potražnju za hranom, a Kina već sada ima upola manje plodne zemlje po glavi stanovnika u usporedbi s ostatkom svijeta. Također postoji opasnost od iscrpljivanja zaliha pitke vode do 2030.

Povezano