Objavljeno

Novi Zeland u statističku upotrebu uveo kategoriju ‘rodno varijantan’

Novi Zeland na svoje statističke obrazce uvodi novu kategoriju: rodno varijantan (gender diverse).

Klasifikacijska upraviteljica Zavoda za statistiku Joanne Allan kaže da će se s vremenom ova kategorija proširiti i izvan statističke upotrebe te da će je koristiti i vladine organizacije.

Još se određuje kako će se termin implementirati.

“Rodni identitet ovisi o tome kako se osoba osjeća i doživljava svoj rod, a to se može mijenjati tijekom života. Surađujemo s vladinim i nevladinim organizacijama na određivanju standarda i terminologije. Smatramo da će se termin rodno varijantan s vremenom proširiti i prihvatiti. Preporučujemo ga za službenu statističku uporabu”,naglasila je.

Allan je dodala i da su podaci o rodu osobni i ne bi se trebali prikupljati bez dobrog razloga. [J.V.] Bust


Povezano