Objavljeno

Muškarci su svojim partnericama dvostruko veći izvor stresa od djece

Većinu žena neće iznenaditi tvrdnja da muškarci uzrokuju više stresa svojim suprugama od njihove djece. Prema istraživanju provedenom na Sveučilištu u Padovi, brak uzrokuje jednaku količinu stresa kao i majčinstvo, a ponekad i veću.

Čak tri četvrtine žena obuhvaćenih istraživanjem navelo je da one rade većinu kućanskih poslova, a izvršavaju i većinu roditeljskih dužnosti. Također, svaka peta žena navela je kao uzrok stresa manjak pomoći i potpore od strane supruga.

Istraživanje je zavirilo i u život muškaraca, pokazavši da se većina njih snažno se oslanja na svoje supruge u svakodnevnom životu.

Sve navedeno dokazala je već Jessie Gallan koja je preminula u 109. godini života i nikada se nije udavala, a kao tajnu dugovječnosti navela je izbjegavanje muškaraca. [J.V.] Femalista


Povezano