Objavljeno

LGBT teme u stockholmskim školama

Grad Stockholm je namijenio osam milijuna kruna (950.000 USD) za financiranje posebnih lekcija u osnovnim i srednjim školama putem kojih će, piše The Local, nastojati unaprijediti prava i proširili prihvaćanje LGBT učenika/ca.

“LGBT učenici/e su u podložniji/e nasilju i prijetnjama i imaju više zdravstvenih problema, stoga je važno da probleme riješimo već u školi”, rekla je Gita Nabavi, glasnogovornica švedske feminističke stranke Feministiskt Initiativ koja je akciju pokrenula.

Program bi trebao započeti 2016. godine i dio je šire akcije za podizanje svijesti o ljudskim pravima, a razvijat će se u suradnji s RFSL-om, nacionalnom skupinom za LGBT prava.

“Ovo je dugotrajan posao i zato je strateški važno ova pitanja uključiti u svakodnevan rad”, rekla je Navabi i dodala kako su škole izvrstan početak, budući da imaju ključnu ulogu u oblikovanju društvenih normi.

Švedska je u svibnju zauzela prvo mjesto među skandinavskim zemljama i četvrto mjesto u Europi na Rainbow mapi organizacije ILGA-Europe, a prošle je godine neodređena zamjenica hen, mješavina zamjenica hon (ona) and han (on), ušla u rječnik i tako postala službenom u švedskom jeziku. [L.P.] The Local


Povezano