Objavljeno

Hrvatska dobiva “etičnu banku”

Ebanka, prva etična banka u Hrvatskoj, svoja će vrata otvoriti krajem travnja ove godine, a korisnicima će osigurati najpovoljnije uvjete financiranja, davati im kontinuiranu podršku i aktivno raditi na smanjenju rizika poslovanja.

Etične banke za razliku od komercijalnih banaka ne posluju na financijskom tržištu, odnosno ne špekuliraju novcem klijenata, a kako ne teže stvaranju profita, nude daleko povoljnije usluge prilagođene potrebama klijenata. Osim toga, financiraju aktivnosti zadruga, udruga, jedinica lokalne samouprave, obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava i socijalnih poduzeća, odnosno subjekta čije djelatnosti nisu u interesu komercijalnih banaka.

One svoje alate koriste za ostvarenje projekata koji poboljšavaju kvalitetu života tako da sredstva investiraju u projekte realne ekonomije, kao što su poljoprivreda, proizvodnja i obnovljivi izvori energije, odnosno projekte koji su prihvatljivi iz ekološke i društvene perspektive.

Ebanka već će u svibnju biti primljena u Federaciju europskih alternativnih i etičnih banaka FEBEA, čije članice već godinama dobro posluju.

Goran Jeras, jedan od inicijatora Ebanke, izjavio je na nedavno održanoj Prvoj konferenciji o dobroj ekonomiji rekao je da su „etične banke zapravo banke budućnosti, koje na odgovoran način upravljaju novcem građana. One bilježe rast zbog rasta povjerenja, a ne profita“.

Budući da etične banke imaju licencu za obavljanje bankarskih usluga, građani Hrvatske će u Ebanci moći otvarati račune, obavljati transakcije, kartično poslovati, odnosno, služiti se gotovo svim uslugama koje nude i druge banke, ali na drugačiji način. Tako građani neće moći podizati nenamjenske potrošačke kredite, već će ih se poticati na štednju. Onaj građanin koji želi postati korisnik Ebanke za početak će morati uložiti 2,500 kuna, koji će mu se kasnije „kompenzirati kroz ne naplatu vođenja računa i troškova vođenja domaćih transakcija”, objasnio je Jeras i podsjetio da svaki građanin pridruženjem dobiva i pravo odlučivanja u Ebanci.

Najavio je također da će kamate biti na najnižoj mogućoj razini, te da valutna klauzula neće postojati, a sva ostvarena zarada reinvestirat će se za širenje kapaciteta, razvoj internetskih alata i novih tehnologija, koji će korisnicima omogućavati da prate svoju potrošnju. H-Alter…


Povezano