Objavljeno

Grad Zagreb odbio osigurati tri stana za žene žrtve nasilja u vrijeme pandemije

Foto: Marina Khrapova

Zastupnica u Gradskoj skupštini Rada Borić objavila je na Facebooku da skupština nije prihvatila prijedlog da Grad osigura tri stana kojima raspolaže, za žene i njihovu djecu žrtve nasilja kako bi se sklonili u vrijeme pandemije, dok ne budu osigurani uvjeti za smještaj u sklonište.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba podnijelo je Prijedlog zaključka o privremenom smještaju žrtava obiteljskog nasilja zbog provođenja mjera samoizolacije tijekom pandemije Covid-19.

Ako Grad Zagreb nema na raspolaganju stanove, traži se od gradonačelnika da Zagreb sufinancira najam stana žrtvama obiteljskog nasilja za vrijeme nužne samoizolacije zbog pandemije Covid-19, a do trenutka smještaja u sigurnu kuću, navodi se u Zaključku.

Glavni tajnik UN-a, kao i brojne organizacije diljem Europe i svijeta upozoravaju na porast nasilja nad ženama i nad djecom, jer stres zbog socijalne izolacije povećava rizik od obiteljskog, ali i seksualnog nasilja. Također se naglašava se da su pod rizikom i one obitelji u kojima prije nije bilo pojave nasilja, a do čega može doći uslijed povećane tjeskobe zbog mogućih financijskih problema i ostanka bez posla, što dodatno može utjecati na porast broja slučajeva nasilja u obitelji“, stoji u obrazloženju Zaključka.

Međutim, na sjednici Skupštine ovaj prijedlog je odbijen uz objašnjenje da je “na području Grada Zagreba osiguran adekvatan objekt u kojem je osiguran odgovarajući smještaj za sve osobe kojima je određena mjera samoizolacije” te da “ne postoji nikakva zapreka da se žrtve obiteljskog nasilja s djecom uz odgovarajući dokumentaciju upućuju na taj smještaj.”

Ne mogu vjerovati da zastupnici, a sve bih zastupnice najradije poimence navela, nisu podržali prijedlog Zaključka Povjerenstva za ravnopravnost spolova da Grad osigura tri stana kojima Grad raspolaže za žene i njihovu djecu žrtve nasilja,” izjavila je Rada Borić. “Još uvijek ne vjerujem da je stranačka stega ispred solidarnosti sa žrtvama nasilja.”


Povezano