Objavljeno

Feminizam mora biti političniji u suočavanju s trenutnim krizama

Europski ženski lobi u prosincu je izvijestio o održavanju međunarodne konferencije „Movements, Borders, Rights? Feminist Perspectives on Global Issuesin Europe“ u Bruxellesu krajem listopada. Tijekom dva dana je preko 170 feminističkih aktivistkinja i stručnjakinja iz 31 zemlje raspravljalo o tri dimenzije europske političke krize: političkom backlashu, pokretu izbjeglica te ekonomskom razvoju i trgovinskim politikama.

Prilikom rasprave o političkom backlashu naglašeno je kako je vrijeme za djelovanje protiv desnog populizma i antifeminizma sada. Potrebno je razvijanje mjera kojima će se oduprijeti govoru mržnje kao rasističkoj, antidemokratskoj i šovinističkoj retorici. Ove mjere moraju biti razvijene kontekstualno, bazirane na promatranjima specifičnih slučaja. Istaknuta je i odgovornost država koje potiču autoritarni neoliberalizam, nasilničke granične režime te militarizaciju te upozoreno da one moraju biti dočekane žestokim otporom ujedinjenog civilnog društva. Ono mora nadzirati politike financiranja neprofitnih organizacija i društvenih pokreta kako bi osiguralo vlastiti opstanak.

Uloga civilnog društva mora postati dominantna i u diskursu o migraciji, naglašeno je u drugoj temi konferencije, koja je naglasila važnost ljudskih prava, ispred retorike o prijetnjama sigurnosti. U istom kontekstu, valja kritizirati politike EU kojima se razvojni novac koristi u izgradnji detencijskih kampova izvan teritorija Europe. Naglašena je potreba za ratifikacijom Istanbulske konvencije, te važnost osiguravanja sigurnih prostora i socijalne infrastrukture za migrantkinje, kako bi se i same mogle uključiti u borbu protiv protiv rasizma i seksizma.

Kritika razvojnog plana Agenda 2030 bila je sastavni dio treće teme. Neki sudionici konferencije naveli su nejednakosti u razvojnoj pomoći zemljama. Postojeće politike se smatraju europocentričnima, one u najvećoj mjeri pogoduju ‘globalnom sjeveru’.  Također, trenutne EU trgovinske politike ovisne su o nejednakostima, baziraju se na netransparentnim trgovačkim ugovorima koji ograničavaju utjecaj država članica unutar političke zajednice. U skladu s time, na konferenciji je poslan poziv za transformaciju sadašnjih EU trgovačkih i investicijskih politika. Multilateralni i bilateralni ugovori bi trebali uključivati obvezujuća poglavlja o radničkim standardima, ljudskim pravima i zaštiti okoliša. Problematizirana je i implementacija Sporazuma o ekonomskim partnerstvima (EPA-e) za koje se smatra za su jednako štetni, TTIP-u, TTPA-u i NAFTA-i.

Konferencija je završena isticanjem potrebe za solidarnosti na lokalnoj, nacionalnoj i nadnacionalnoj razini, koja treba poslužiti kao instrument borbe protiv polarizacije društava. Kao baza za ovu novu solidarnost može poslužiti politizacija feminizma. Solidarnost – ne milostinja – predstavlja put izgradnji zajednica koje se podupiru i djeluju zajedno. [L.G.] European Women’sLobby


Povezano