Poziv za prijave: XVII. Dani Cvita Fiskovića – Žene u/o umjetnosti

Redoviti regionalni bijenalni skup povjesničara umjetnosti i znanstvenica srodnih disciplina, Dani Cvita Fiskovića, pod naslovom Žene u/o umjetnosti održat će se u Imotskom od 1. do 3. listopada 2020. godine.

Tijekom povijesti žene su na različite načine aktivno sudjelovale u stvaranju, čuvanju i vrednovanju djela vizualnih i drugih umjetnosti i arhitekture, kao autorice, naručiteljice, kolekcionarke, kustosice, restauratorice i konzervatorice, povjesničarke i teoretičarke. Nadalje, bile su korisnice specifično njima namijenjenih prostora, građevina, likovnih, književnih i glazbenih djela. S obzirom da je – s izuzetkom tek nekoliko pionirskih studija – ovakva aktivna uloga koja nadilazi puku objektifikaciju žene često ostala neprepoznata ili pak marginalizirana u znanstvenoj obradi prostora jugoistočne Europe, namjera je ovogodišnjih Dana Cvita Fiskovića ustanoviti stanje istraživanja te otvoriti prostor za razmatranje novih pristupa i priloga ovoj temi. Očekuju se stoga prijedlozi izlaganja koji analiziraju specifične slučajeve aktivnosti žena u umjetnosti i povijesti umjetnosti od antike do suvremenog doba, ali i one koji će preispitati metodske postupke i postaviti nova istraživačka pitanja.

Znanstveno-priređivački odbor Dana Cvita Fiskovića dat će stoga prednost prijedlozima izlaganja koji na kreativan način sažimaju dosadašnje znanstvene domete o ovoj temi i otvaraju nove prostore analize afirmacije i emancipacije žena u umjetničkoj i teorijskoj sferi. Posebno su dobrodošla istraživanja opusa i društvene uloge umjetnica, njihovog obrazovanja i publike. Jednako tako, dobrodošla su izlaganja koja ispituju kontekst i specifične okolnosti narudžbi umjetničkih djela te onima koja donose nova saznanja o ulozi žena u stvaranju umjetničkih zbirki, kao i o motivaciji da se ciljano prikupljaju i/ili izlažu djela autorica. Naposljetku, s obzirom na znatan udio žena u povijesti povijesti umjetnosti i arhitekture u regiji, očekuju se i prilozi koji problematiziraju uloge i opuse pojedinih kritičarki, teoretičarki i povjesničarki, kao i kustosica, restauratorica i konzervatorica, te valoriziraju njihov doprinos suvremenom društvu.

Molimo vas da svoje prijedloge tema te sažetke (1000-1500 znakova s razmacima), zajedno s kratkim životopisom (600 znakova s razmacima) dostavite do 29. veljače 2020. godine na e-mail adresu dani.cvita.fiskovica@ffzg.hr.

Kotizacija iznosi 500 kuna po osobi. Za izlagačice će biti osiguran smještaj, dok troškove putovanja snose same.


Povezano