Reforma ili revolucija: Stogodišnjica ubojstva Rose Luxemburg

Dvodnevna konferencija o Rosi Luxemburg, povodom stogodišnjice ubojstva, održala se 26. i 27. travnja 2019. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i u “Privredniku” (Preradovićeva 18), a organizirale su ju Ankica Čakardić i Andreja Gregorina u suradnji s Inicijativom za feministički Filozofski.

Luxemburg je jedna od onih autorica na koju se često pozivamo u najrazličitijim situacijama ali koju se veoma rijetko čita, prevodi, o kojoj se premalo piše. Unatoč sve većoj svjetskoj pažnji zadnjih godina posvećenoj njezinom nasljeđu, Luxemburg je i danas izrazito zanemarena na prostorima bivše Jugoslavije. Premda su njezini glavni teorijski radovi već prevedeni u Jugoslaviji – Akumulacija kapitala: Prilog ekonomskom objašnjenju imperijalizma (1955.), Izabrani spisi (1974.) i Uvod u nacionalnu ekonomiju (1975.) – doista je neobično u kolikoj su mjeri njezina djela bila, i ostala, marginalizirana. Možda je još nevjerojatnija činjenica da je čak i najutjecajniji jugoslavenski marksistički časopis Praxis (1964. – 1974.) uspio u cijelosti zaobići rad Rose Luxemburg, čak i kad su temati Praxisa bili posvećeni raspravama o nacionalizmu, kritici birokracije, demokraciji, imperijalizmu, dakle, temama kojima se Luxemburg iznimno mnogo bavila.

Ovom konferencijom kanimo tu situaciju mijenjati. Pokušat ćemo zacrtati osnovne koordinate kojima bismo se mogle/i nadalje analitički i politički kretati uz Luxemburg i njezine ideje. Izlaganjima i razgovorima na konferenciji planiramo fokusirati teorijsku pažnju na Luxemburg i uključiti njezino nasljeđe u suvremene marksističke diskusije o kapitalizmu, imperijalizmu i kolonijalizmu, kritici političke ekonomije, te dovesti radove Luxemburg u vezu s pitanjima o demokratizaciji društva, humanizmu, antinacionalizmu, političkom organiziranju, socijalističkoj politici, historijskom revizionizmu, odnosu reforme i revolucije, antifašizmu, antirasizmu, feminizmu. Upravo su to teme u smjeru kojih planiramo strukturirati diskusije na konferenciji, ne bismo li izbjegle/i prekomjernu memorijalizaciju lika Rose Luxemburg, a čim je moguće više njezina djela uključile/i u aktualne društveno-političke rasprave.

PROGRAM

26. 04. 2019. // Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, soba A 101

16.00–19.00 // Projekcija filma Rosa Luxemburg (123’), rež. Margarethe von Trotta (Diskusiju s prof. emeritom Nadeždom Čačinovič moderirala je Hana Samaržija)

Pauza: 19.00-19.30

19.30–21.00 // Plenarno izlaganje
Rory Castle Jones: Who Was Red Rosa? The Background, Family and Identity of Rosa Luxemburg // Tko je bila Crvena Rosa? Pozadina, obitelj i identitet Rose Luxemburg (Moderira: Ankica Čakardić)

27. 04. 2019. // „Privrednik”, Preradovićeva 18/1

9.00–9.20 // Registracija i pozdravne riječi

I. PANEL // Reforma i revolucija (9.20–11.10) // Moderira: Nikola Tomašegović

1. Anja Ilić // Izdana revolucionarka: Roza Luksemburg na nišanu reformizma // A revolutionary betrayed: Rosa Luxemburg at reformist gunpoint
2. Lorena Drakula // Još jednom o socijalnim reformama i revoluciji // Revisiting Social Reform and Revolution
3. Juraj Katalenac // Samoaktivnost radničke klase: Nasljeđe Rose Luxemburg // Self-activity of the working class: Rosa Luxemburg’s inheritance
4. Andreja Gregorina // Rosa Luxemburg i Clara Zetkin: Politička suradnja kao revolucionarna praksa // Rosa Luxemburg and Clara Zetkin: Political collaboration as a revolutionary practice

Pauza: 11.10–11.30

II. PANEL // Kritika političke ekonomije (11.30–13.00) // Moderira: Maja Solar

1. Lina Gonan // Važnost monetarne teorije vrijednosti Rose Luxemburg za suvremenu teoriju // The Importance of Rosa Luxemburg’s Monetary Theory of Value for Contemporary Theory
2. Ante Andabak // Dalekovidnost ekonomske misli Rose Luxemburg // Foresight of Rosa Luxemburg’s economic thought
3. Leontina Arežina // Luksemburgina teorija akumulacije iz perspektive političkog marksizma // Luxemburg’s theory of accumulation from perspective of Political Marxism

Pauza: 13–14.30

PLENARNO IZLAGANJE // (14.30–15.30)

Ankica Čakardić // Od teorije akumulacije do teorije socijalne reprodukcije: Što je luksemburgijanski feminizam? // From Theory of Accumulation to Social-Reproduction Theory: What is Luxemburgian Feminism? (Moderira: Andreja Gregorina)

Pauza: 15.30–16.00

III. PANEL // Polemike i historija (16.00–17.50) // Moderira: Mislav Stublić

1. Luka Bogdanić // Polemika između Lenjina i Luxemburg o nacionalnom pitanju // The controversy between Lenin and Luxemburg on national question
2. Viktorija Ćurlin // Carstvo i imperijalizam: Razlike u pristupima Rose Luxemburg i Vladimira Lenjina // Empire and Imperialism: Differences in approaches of Rosa Luxemburg and Vladimir Lenin
3. Stefan Gužvica // Dani koji nisu potresli svet: Jugoslavija i lekcije iz revolucija 1919. godine // Days that Failed to Shake the World: Yugoslavia and Lessons from the Revolutions of 1919
4. Aleksandar Matković // Budućnost i prošlost nemačkog fašizma: 1919.–2019. // The future and past of German fascism: 1919-2019

Pauza: 17.50–18.05

IV. PANEL // Rosa Luxemburg – nekad i danas (18.05–19.30) // Moderira: Đurđica Čilić

1. Krešimir Zovak // Sjećanje na Rosu Luxemburg u dekomuniziranoj Poljskoj // Remembering Rosa Luxemburg in decommunised Poland
2. Petra Kurtović // Rosa Luxemburg i feminizam // Rosa Luxemburg and Feminism
3. Ivana Hanaček // Od ikonoklazma do revizionizma: Nevolje s reprezentacijom revolucionarke // From iconoclasm to revisionism: Troubles with the representation of Red Ros

Facebook event dostupan je ovdje.


Povezano