Predavanje: „Nova ženskost“ i feminizam u glasilima međuratne Jugoslavije

Povjesničarka mr.sc. Ida Ograjšek Gorenjak 17. studenog 2011. održala je predavanje „Nova ženskost“ i feminizam u glasilima međuratne Jugoslavije. Predavanje je održano u Centru za ženske studije.

Međuratno razdoblje bilo je vrijeme ostvarivanja ideja i ideologija 19. stoljeća. Liberalizam i demokracija doživljavaju trijumfalne trenutke u gotovo svim europskim zemljama. Rusija je nastojala organizirati društvo na načelima marksizma i komunizma, a feminizam je naizgled bilježio prve pobjede u političkoj i kulturnoj areni. Prototip žene međuratnog razdoblja razlikovao se od predratnih generacija kako u modnom izričaju i izraženoj seksualnosti, tako i u percepciji svojeg mjesta i uloge u društvu te ambicijama u obrazovanju i profesionalnom napredovanju.

No, možemo li ovu transformaciju «ženskosti» označiti kao pobjedu i popularizaciju feminizma? Što se događa s feminizmom nakon Prvog svjetskog rata i kakvu je društvenu ulogu i funkciju imao u Kraljevni SHS (Jugoslaviji)? Kako su feminizam doživljavale žene koje su se nastojale prilagoditi potrebama suvremenog doba? Odgovore na ova pitanja potražile su u ženskim glasilima toga vremena, i to listovima različite političke orijentacije: demokratskoj Jugoslavenskoj ženi (Zagreb 1918.-1920.), Našoj ženi (Zagreb, 1935.-1938.) – simpatizeru HSS-a, klerikalnim časopisima Ženskoj misli (Zagreb, 1919.-1921.) i Slovenki (Ljubljana, 1919.), zatim Ženskom pokretu (Beograd, 1920.-1938.), listu koji se posvetio borbi za ženska prava, i listovima koji su orijentirani izgradnji mondenog i potrošačkog društva: Ženskom svetu (Beograd, 1930.-34) i Ženi i svetu (Beograd, 1925.-1941), kao i u Koprivama (Zagreb, 1918.-1938.), satiričkom časopisu čije su karikature komentirale društvene procese i događaje tadašnjice.


Povezano