Predavanje Marije Ott Franolić ‘Ženske autobiografije’

Marija Ott Franolić održala je predavanje Ženske autobiografije , 1. listopda 2015, u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke.

Ženske nam autobiografije otkrivaju prohujale ženske živote, otvaraju prozore njihovih misli, čežnji i stremljenja. Kako su živjele žene u prošlosti i što su zapisivale o svojim životima? Jesu li autobiografije mogle biti njihova utočišta – mjesta za zapisivanje zabranjenih, nedoličnih misli, ili su i u tekstu zadovoljavale nametnute konvencije, te koje su teme ostale nenapisane, neizrečene? Što nam te autobiografije mogu reći o njihovim autoricama i kako se njihove misli i teme odnose na žene danas? Koje su žene pisale autobiografske tekstove i kome su ih namijenile? Pitanja su to na koje je predavanje pokušalo dati odgovor.

Marija Ott Franolić proučavala je ženske autobiografije i dnevnike. S jedne strane je htjela da žensko pismo postane vidljivo, a s druge strane ju je zanimalo o čemu se žene pisale, što im je bilo važno i može li nam njihovo iskustvo biti od koristi danas. Doktorirala je na ženskim autobiografskim tekstovima i ženskoj povijesti, te je sudjelovala u izradi Nacionalne strategije poticanja čitanja.

Predavanje se održalo u suradnji s Udrugom Zamisli s kojom je Centar za ženske studije surađivao na projektu Obična čitateljica. Cilj projekta bio je potaknuti čitanje među slabovidnim i slijepim osobama, u okviru aktivnosti koje se održavaju u Memorijalnom stanu MJZ.

Više o događaju potražite ovdje.


Povezano